Jadwiga Biała i Jacek Drążkowski laureatami Nagrody i Medalu im. Włodzimierza Zonna

Jadwiga Biała i Jacek Drążkowski laureatami Nagrody i Medalu im. Włodzimierza Zonna za wysoki poziom popularyzacji wiedzy o Wszechświecie w Polsce.

Jadwiga Biała otrzymała medal za zasługi w rozwoju Olsztyńskiego Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego, prace w Polskim Towarzystwie Astronomicznym i Polskim Towarzystwie Meteorytowym, wiele opublikowanych artykułów oraz zawsze otwartą i rzetelną współpracę z mediami.

Jacek Drążkowski został uhonorowany za skład czasopism „Urania – Postępy Astronomii” i „Meteoryt” oraz zorganizowanie i prowadzenie obserwatorium astronomicznego w hotelu Krasicki w Lidzbarku Warmińskim.

Medale przyznało Polskie Towarzystwo Astronomicznym na XXXIX Zjeździe odbywającym się w Olsztynie w dniach 9 – 12 września 2019.Serdecznie gratulujemy Laureatom!