Komunikat Zarządu nr 92 / 07.02.2014

Sosnowiec, 7 lutego 2014 roku.

Koledzy i Koleżanki,
prosimy o zapoznanie się z komunikatem dla członków naszego Towarzystwa.

Kolejna obrona doktoratu w dziedzinie meteorytyki
Z satysfakcją informujmy, że w dniu 21 lutego (piątek) w Instytucie Nauk Geologicznych PAN we Wrocławiu, ul. Podwale 75, o godzinie 12.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej pt. „Deformacja i metamorfizm meteorytu pułtuskiego” naszej Koleżanki mgr Agaty Krzesińskiej.
Szczegóły: http://astroblemy.pl/obrona.jpg
Zapraszamy chętnych, wstęp wolny.

Nowi członkowie PTMet
Od początku stycznia dołączyło do nas 5 nowych członków stowarzyszenia:

Nazwisko i imię, Nr legitymacji, Data wstąpienia, Miejscowość

Frąckowiak Paweł, 165, 1.01.2014, Krzyżowa
Gawryś Maciej, 164, 1.01.2014, Warszawa
Kowalski Andrzej, 166, 1.01.2014, Warszawa
Mazur Alan, 167, 1.01.2014, Lanckorona
Sekuła Adam, 168, 1.02.2014, Ruda Śląska

Jest nas obecnie 128. Mapa: http://astroblemy.pl/PTMet_czlonkowie.jpg
Zainteresowani kontaktem z nowymi Kolegami otrzymają adres poczty internetowej od Skarbnika PTMet.

Strona PSM na domenie Polskiego Towarzystwa Meteorytowego
Na początku stycznia 2014r. została zamknięta jedna z dwóch najstarszych stron internetowych zajmujących się popularyzacją meteorytyki. Polski Serwis Meteorytowy (w wersji archiwalnej) został przeniesiony na serwer naszego Towarzystwa i znajduje się obecnie pod adresem: https://www.ptmet.org.pl/psm

Prenumerata kwartalnika METEORYT
Zachęcamy do prenumeraty kwartalnika METEORYT. Warunki prenumeraty: Kwartalnik jest dostępny głównie w prenumeracie. Roczna prenumerata wynosi w 2014 roku 44 zł (11 zł za zeszyt łącznie z przesyłką). Zainteresowani prenumeratą powinni wpłacić tę kwotę na konto wydawcy OLSZTYŃSKIE PLANETARIUM I OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNE http://planetarium.olsztyn.pl nr konta 88 1540 1072 2001 5000 3724 0002, BOŚ SA O/Olsztyn nie zapominając o podaniu czytelnego imienia, nazwiska i adresu do wysyłki. Kontakt w sprawach prenumeraty: opioa@planetarium.olsztyn.pl

Wydawca dysponuje także numerami archiwalnymi. Istnieje również możliwość prenumeraty elektronicznej (format PDF, na razie tylko dla osób, które wykupiły prenumeratę tradycyjną. W tej sprawie kontaktować się z kol. Jackiem Drążkowskim. W sprawie prenumeraty można też kontaktować się bezpośrednio z redaktorem A.S.Pilskim. Adresy poczty internetowej Kolegów znajdują się na stronie: https://www.ptmet.org.pl/tow-zaloga.htm

Nowy polski meteoryt (?)
Na portalu Allegro pojawił się kolejny polski meteoryt (?) Znalazca, Piotr Pryzowicz z Suwałk, zajmuje się poszukiwaniami militariów. W 2008r. znalazł bryłę zardzewiałego żelaza, o której początkowo myślał, że to kawałek skorupy bomby lub coś w tym rodzaju. Przez kilka lat leżało to u niego w garażu. Dopiero po oczyszczeniu i przecięciu nabrał podejrzeń i potraktował znalezisko kwasem, co uwidoczniło wyraźne figury Widmanstattena.

Informujemy (za Prezesem Karwowskim), że fragment okazu znajduje się w badaniu za granicą. Czekamy na wyniki.

Materiał na ten temat: http://wiki.meteoritica.pl/index.php5/Jezioro_Pietronaj%C4%87

Prosimy jednak o nie popularyzowanie jeziora Pietronajć jako krateru uderzeniowego i utożsamianie znaleziska z tą strukturą. Było przedmiotem rozważań parę lat temu. Więcej w tym temacie: http://astroblemy.pl/pietronajc.htm

Informację opracował Jacek Drążkowski i Wiesław Czajka.

VIII Konferencja Meteorytowa Wrocław 2014
Informujemy, że przygotowania do kolejnej naszej konferencji meteorytowej, która odbędzie się we Wrocławiu w dniach 27 – 29 czerwca w 2014 roku, są intensyfikowane. Informacje nt. konferencji: https://www.ptmet.org.pl/Konferencja-2014

Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze naszego stowarzyszenia w 2014 roku.
Walne zebranie planujemy w czasie VIII Konferencji Meteorytowej, w sobotę, 28 czerwca 2014r. Zebranie to będzie kończyło już trzecią 4-letnią kadencję naszego stowarzyszenia. Konieczny będzie wybór nowych władz na kolejne cztery lata. Apelujemy o dyskusję w Waszych lokalnych grupach (środowiskach) w tym temacie i tworzenie śmiałych wizji. Będzie szansa na ich realizację w następnej kadencji.

Rocznik PTMet
Rozpoczynamy zbierać materiały do kolejnego 5 tomu naszego rocznika. Przypominamy, że rocznik został wpisany na listę ministerialną i za publikowanie w nim można otrzymywać punkty liczone do dorobku naukowego. Zapraszamy do pisania, oczywiście w materii poświęconej meteorytom i meteorytyce. Mile widziane będą artykuły oryginalne, których treść nie była nigdzie publikowana i wygłaszana. Prosimy również rozesłać tę prośbę do osób spoza PTMet z informacją o możliwości publikowania prac własnych. Ewentualne zapytania proszę przesyłać na adres woreczko@biol.uw.edu.pl Wytyczne dla autorów: https://www.ptmet.org.pl/ACTA/Info_dla_autorow_ACTA.pdf

Przygotował: Wiesław Czajka