Odszedł Profesor Łukasz Karwowski ✟

Z nieopisanym żalem informujemy, że dziś odszedł od nas Profesor Łukasz Karwowski, geolog,
mineralog, badacz meteorytów; profesor Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego.
Założyciel i wieloletni Prezes Polskiego Towarzystwa Meteorytowego a w ostatnich latach
jego Honorowy Prezes.

Ceremonia pogrzebowa Prof. Łukasza Karwowskiego zostanie odprawiona dnia 13.12.2022 r.
(wtorek) o godzinie 11:30 na cmentarzu Komunalnym w Będzinie (od Bramy Górnej).
Cmentarz znajduje się nieopodal budynku „Żylety” (Instytut Nauk o Ziemi, UŚ).
Po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.