Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi ŁowickiejMuzeum Regionalne w Łowiczu PTMet - Polskie Towarzystwo Meteorytowe

 

Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej,
Muzeum Regionalne w Łowiczu
oraz
Polskie Towarzystwo Meteorytowe
zapraszają na

VII Konferencję meteorytową – ŁOWICZ 2012
oraz
Walne Zebranie członków PTMet

 

   

10-lecie Polskiego Towarzystwa Meteorytowego
i 77 rocznica spadku meteorytu łowickiego

 

  

Termin i miejsce Konferencji

 

Konferencja odbędzie się 20-21 kwietnia 2012 r. (piątek-sobota)
w
Muzeum Regionalnym w Łowiczu

(Łowicz, Stary Rynek 5/7, lokalizacja)
(natomiast Walne Zebranie w Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej)

 

Komitet Organizacyjny Konferencji

 

Przewodniczący:

prof. dr hab. Andrzej Manecki

Członkowie:

prof. dr hab. Łukasz Karwowski
prof. dr hab. Andrzej Muszyński
dr Jadwiga Biała
mgr Marzena Kozanecka-Zwierz (dyrektor Muzeum Regionalnego w Łowiczu)
mgr Jacek Chołuj (dyrektor CKTiPZŁ)
mgr inż. Wiesław Czajka
mgr Marek Woźniak

 

 

 

Organizatorzy proszą o przysłanie do 13 kwietnia 2012 roku
zgłoszenia udziału pocztą elektroniczną na adres:
ptmet@wp.pl

 

Wszyscy uczestnicy Konferencji proszeni są o wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego (plik .DOC, plik .PDF).

 

Formularz zgłoszenia dla przygotowujących referaty i/lub postery:  .DOC  lub  .PDF)

  

Referaty i postery

 

Przewidywane referaty i postery:

 

Referaty:

Autor(zy) Tytuł (wstępny tytuł; uwagi)
Bartosz Zofia R1 Mineralogia wybranych próbek z otoczenia meteorytów w rezerwacie „Meteoryt Morasko” (20.iv)
Biała Jadwiga R2 Meteoryt Łowicz w świadomości mieszkańców wsi z obszaru spadku
Grzegolec Urszula R3 Minerały akcesoryczne w meteorycie Morasko (20.iv)
Hurnik Bogusława R4 Czy w meteorytach z Marsa występują ślady organizmów żywych?
Hurnik Hieronim R5 Pomiary fizyczno-chemiczne na powierzchni Marsa
Karwowski Łukasz,
Przylibski Tadeusz A.,
Katarzyna Łuszczek
R6 Charakterystyka składu mineralnego i chemicznego oraz charakterystyka petrograficzna i klasyfikacja chondrytu Sołtmany
(30 min)
Kosiński Janusz W. R7 Tematyka meteorytowa w Wileńskim Ośrodku Naukowym
Krzesińska Agata R8 Deformacja meteorytów - wpływ fali uderzeniowej, ścinania i odprężania
Muszyński Andrzej,
Karwowski Łukasz, Kryza Ryszard, Pilski Andrzej S., Gurdziel Agnieszka
R9 Nowe znaleziska meteorytów w Rezerwacie Meteorytowym Morasko
Muszyński Andrzej,
Pilski Andrzej S.
R10 Film z poszukiwań w Rezerwacie Meteoryt Morasko
?? Muszyński Andrzej  et al. R11 (Pułtusk - film Meteorite Men)
Przylibski Tadeusz, Łuszczek Katarzyna, Donhefner Hubert R12 Z Jawora do pasa planetoid albo per aspera ad ast(e)r(oid)a
3 osobne części (3x czas)
Stankowski Wojciech, Tymiński Zbigniew R13 Materia magnetyczna z sąsiedztwa wybranych meteorytów pustynnych
2 osobne części (2x czas; 21.iv)
Straburzyński Mateusz R14 Morfologia i chemizm mikrosfer metalicznych w popiołach lotnych z Elektrowni Pątnów w kontekście ich podobieństwa do sferul pochodzenia pozaziemskiego
Szurgot Marian R15 Badanie składu pierwiastkowego, składu mineralnego i mikrostruktury wybranych eukrytów (21.iv)

Postery:

Brachaniec Tomasz,
Karwowski Łukasz
P1 Tajemnicze szkliwa granicy K/T w Lechówce
Tymiński Z., Burski M., Stolarz M., Kubalczak T., Bilet M., Horst M. P2 Odnalezienie, rozpoznanie i pierwsze badania meteorytów z Oslo
Woźniak Beata P3 Gebel Kamil

Wykłady dla publiczności:

Karwowski Łukasz Spadek pod Łowiczem aspekt naukowy
Kosiński Janusz W. Krępa–Wrzeczko–Seligów k. Łowicza, 12 marca 1935 r., godz. 0.52

 

Po Konferencji oczekujemy, że wygłoszone referaty i zaprezentowane postery trafią do następnego tomu Acta
(informacje redakcyjne dla przygotowujących referaty i postery - plik .PDF).

 

Program Konferencji

 

W ramach Konferencji przewidziane są również:
Wystawa meteorytów (w Centrum Kultury, będzie ona dostępna tylko w czasie konferencji)
oraz Warsztaty - Jak sklasyfikować meteoryt?
Podczas warsztatów dwóch geologów opowie i pokaże, co w meteorytach widzi badacz. Po mikroskopem zobaczymy mikroświat minerałów w meteorytach. Dowiemy się też, jakie wnioski można wyciągnąć podczas wstępnych makroskopowych oględzin okazów. Będziemy mieli okazję dowiedzieć się, na co zwracać uwagę identyfikując skały i co odróżnia meteoryty od skał ziemskich.
* Zapraszamy również do przyniesienia swoich znalezisk - kamieni, które wydają się podejrzane i w jakiś sposób zwróciły uwagę znalazcy.
* Będzie również okazja, aby pochwalić się meteorytami ze swoich zbiorów w szerszym gronie.
Warto! O meteorytach opowiedzą osoby, które nie jeden meteoryt widziały.

 
piątek 20.iv

09.00 uroczyste otwarcie
09.30-11.00 sesja referatowa (R2, R6, R6, R8)
11.00-11.30 kawa/herbata
11.30-13.00 sesja referatowa (R1, R3, R13, R13)
13.00-15.00 przed obiadem - projekcja filmu R10
15.00-16.00 sesja referatowa (R14, R7, R9)
16.00-16.30 kawa/herbata
16.30-17.00 sesja Jubileuszowa - 10-lecie PTMet
17.00-19.00 warsztaty - Jak sklasyfikować meteoryt? (połączone z projekcją filmu o spadku w Kanadzie)
19.00 uroczysta kolacja w pobliskiej restauracji

 

sobota 21.iv

09.00-11.00 sesja referatowa (R4, R5, R12, R12, R12, R15)
11.00-11.20 kawa/herbata
11.20-12.00 sesja posterowa (P1, P2, P3)
12.10-13.30 Walne Zebranie PTMet i dyskusja
13.30-14.30 obiad lub dla chętnych zwiedzanie z przewodnikiem katedry w Łowiczu
14.30-15.30 otwarte wykłady dla publiczności poświęcone meteorytowi Łowicz
15.30-15.59 kawa/herbata
16.00 występy Młodzieżowego Zespołu Ludowego "KODERKI" - Wielkanoc; skansen przy Muzeum

 

wstępny szczegółowy plan

 

Szczegółowe informację będą dostępne na stronach:

Koszt uczestnictwa

 

 Opłata konferencyjna wynosi 70 zł (dla uczniów i studentów 50 zł). Opłaty wnosi się na miejscu.

 

Liczba zgłoszonych uczestników (stan na 18 kwietnia 2012 ):   55

 

biuro Konferencji czynne w Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej
(czwartek, godz. 16.00-22.00)
oraz w miejscu obrad (piątek, od godz. 8.00)

 

Noclegi

 

Organizatorzy proponują noclegi:

    - w hostelu Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej Stary Rynek 17 (przy rynku)
(rezerwacja na hasło - "Konferencja meteorytowa")
 
    - w Ośrodku Szkoleniowo-Konferencyjnym "Zacisze" ul. Kaliska 5
(prawdopodobnie nie ma już w tym hotelu miejsc?)
(http://zacisze.dt.pl/)

- w hotelu Akademickim (Ośrodek Akademicki i Ośrodek Konferencyjny) ul. Warszawska 9A
(http://www.mwshp.lowicz.pl/)

 

Rezerwacji dokonują uczestnicy indywidualnie! W polecanych hotelach PTMet nie dokonywało rezerwacji, tylko na początku roku dokonało rozpoznania dostępności miejsc. PTMet nie odpowiada ze obecny stan miejsc noclegowych.


Lokalizacja obiektów związanych z Konferencją

M - Muzeum Regionalne, H - hostel CKTiPZŁ, Z - ośrodek "Zacisze", A - hotel Akademicki

 

Ostatnia aktualizacja: 18 kwietnia 2012 16:50

 

Opracowanie: Marek Woźniak, na podstawie informacji dostarczonej przez Organizatorów