Polskie Towarzystwo Meteorytowe

 
 
Informacje dodatkowe PTM

Planujemy zamieszczać na głównej stronie PTM wybrane zdjęcia różnych kolekcjonerów meteorytów. Zdjęcia mają zmieniać się rotacyjnie co miesiąc. Chętnych prosimy o nadsyłanie trzech wybranych zdjęć o rozmiarach 168x239 pixeli ze stosunkowo jednolitym tłem.

 

 

 

 

 

 

 

Stronę przygotował: Jarosław Bandurowski