Polskie Towarzystwo Meteorytowe

 
 
Meteoryty w zbiorach Polskich / Skróty
 

cs (complete specimen) -  całkowity okaz; meteoryt wygląda dokładnie tak, jak spadł,

ocs (oriented complete specimen) – całkowity okaz orientowany, czyli kształt pozwala wyróżnić przednią i tylną stronę względem kierunku lotu. Często występują zastygłe strużki na skorupie, spływające ku tyłowi.

wcs (windowed complete specimen) - całkowity okaz, od którego odcięto lub odłupano piętkę, aby pokazać wewnętrzną budowę.

hs (half specimen) - połówka okazu odłupana lub odcięta,

ep (end piece) - piętka odcięta lub odłupana z brzegu okazu,

f - fragment, odłupany od większego okazu,

fc – (fragment with crust) - fragment ze skorupą,

fv – (fragments in vial) - fragmenty w probówce,

s (slice) – płytka bez naturalnego brzegu, z każdej strony ucięta lub ułamana,

sc (slice with crust) - płytka ze skorupą, albo naturalnym brzegiem (po zwietrzeniu skorupy) przynajmniej z jednej strony,

fs (full slice) – płytka będąca pełnym przekrojem przez okaz, mająca wyłącznie naturalny brzeg,

ts (thin section) – szlif petrograficzny