Polskie Towarzystwo Meteorytowe

 
 
Tektyty
 

Przeważająca większość naukowców uważa tektyty za szkliwo powstałe ze skał ziemskich stopionych uderzeniami wielkich meteorytów i wyrzuconych na duże odległości. Tylko jednak dla Wełtawitów i Iworytów istnieją kratery, z którymi można je powiązać. Jako krater źródłowy dla Bediazytów i Georgiaitów zaproponowano ostatnio krater Chesapeake Bay, a dla tektytów australoazjatyckich jezioro Tonle Sap w Kambodży, ale nie ma jeszcze co do tego zgody. Z wyjątkiem Wełtawitów (Czechy), Bediazytów (Teksas, USA) i Georgiaitów (Georgia, USA) pozostałe wymienione niżej pochodzą z ogromnego obszaru występowania tektytów obejmującego Australię i południowo wschodnią Azję. Wełtawity są na Zachodzie znane pod nazwą Moldawity, od niemieckiej nazwy Wełtawy: „die Moldau”, i taką nazwę przyjąłem jako główną. W przypadku Irgizytów, Kolumbitów, Tybetanitów, Szkła Darwina i Szkła Pustyni Libijskiej są wątpliwości, czy można uważać je za tektyty, ale włączyłem je do katalogu, ponieważ kolekcjonerzy takich wątpliwości nie mają.


Australity

MZPAN: 43,2 cs, 9,841 cs, 7,50 cs, 4,88 cs, 4,43 cs, 4,29 cs, 3,35 cs, 3,14 cs, 2,94 cs, 2,646 cs, 2,456 cs, 0,736 cs, 22,1 cs (13 okazów); HGwL: 14,8 cs, 11,1 cs, 3,0 cs; LChG: 14,29 cs, 11,62 cs, 8,22 cs; JAB: 13,0 cs, 8,6 cs; RUrŚ: 11,65 cs; PŻoW: 4,21 cs; MKGW: 3,8 cs; RBoW: 3,1 cs; AKKC: 3,0 cs; KMaG: 3,0 cs, 2,0 cs, 0,9 cs; JBaZ: 2,2 cs; TŚcK: 2,2 cs; JP: 1,75 cs; KRzL: 1,6 cs; MStP: 0,97 cs; ASPF: 0,85 cs; JPłB: 0,83 cs.


Bediazyty

RBoW: 9,9 cs; LChG: 8,75 cs; JStM: 6,1 cs; HGwL: 5,1 cs; ASPF: 4,1 cs; KMaG: 3,7 cs; AKKC: 1,0 cs.


Billitonity

MGPAN: 27,63 cs, 8,38 cs; KMaG: 12,8 cs.


Filipinity

AKKC: 26,7 cs, 12,8 cs; JStM: 13,0 cs; HGwL: 8,9 cs; TŚcK: 4,88 cs; RITc: 4,0 cs.


Georgiaity

KMaG: 4,7 cs.


Indochinity

KMaG: 670,0 cs, 91,2 cs, 55,4 cs, 50,7 cs, 47,4 cs, 45,2 cs, 43,7 cs, 43.1 cs, 41,2 cs, 30,7 cs, 30,2 cs, 26,9 cs, 26,2 cs, 16,0 cs, 14,7 cs, 12, 0 cs, 11,7 cs, 7,6 cs, 3,0 cs; RITc: 160,0 cs, 68,0 cs, 58,0 cs, 56,0 cs, 19,7 cs, 1,8 cs; KZT: 129,0 cs; AKiW: 121 cs, 96 cs, 71 cs, 52 cs; JStM: 105,5 cs, 72 cs, 50,0 cs, 15,5 cs; KTKUB: 100,4 cs, 78,2 cs, 49,0 cs, 19,6 cs, 13,6 cs, 13,5 cs, 9,3 cs; JSzW: 90,3 cs, 81,9 cs, 70,9 cs, 70,5 cs, 36,9 cs, 34,7 hs, 33,77 cs, 21,9 cs, 15,1 cs, 12,7 cs, 12,2 cs, 9,75 cs, 9,5 cs, 6,34 cs, 4,75 cs, 4,4 cs, 4,1 cs; OPiOA: 68,96 cs, 55,00 cs, 52,36 cs, 36,54 cs, 36,34 cs, 31,87 cs, 30,99 cs, 29,79 cs, 19,7 cs; LChG: 66,20 cs, 44,87 cs, 43,82 cs, 22,85 cs, 16,15 cs, 12,91 cs, 11,27 cs, 9,70 cs, 8,73 cs, 2,34 cs; MKoL: 63,0 cs; AKKC: 62,1 cs, 60,5 cs, 59,1 cs, 49,6 cs, 46,1 cs, 46,0 cs, 41,6 cs, 38,1 cs, 34,3 cs, 30,9 cs, 29,0 cs, 28,3 cs, 27,9 cs, 24,6 cs, 22,6 cs, 22,3 cs, 21,2 cs, 20,9 cs, 18,0 cs, 17,6 cs, 17,4 cs, 12,7 cs, 9,5 cs, 9,3 cs, 9,2 cs, 8,9 cs, 8,8 cs, 8,6 cs, 7,8 cs, 7,4 cs, 7,3 cs, 7,1 cs, 7,0 cs, 5,6 cs, 5,3 cs, 4,1 cs, 3,0 cs; KSoK: 58,0 cs, 31,0 cs, 5,0 cs, 3,8 cs, 3,0 cs; JPłK: 57,1 cs; JAB: 56,0 cs, 55,0 cs, 53,7 cs, 47,5 cs, 45,0 cs, 40,8 cs, 31,0 cs, 29,8 cs, 21,9 cs, 18,5 cs, 14,9 cs; WSZ: 56,0 cs, 10,4 cs; MKGW: 53,8 cs, 47,9 cs, 32,6 cs, 17,1 cs, 13,3 cs, 13,0 cs, 10,9 cs, 10,4 cs, 8,8 cs, 4,9 cs, 3,8 cs; Awaken: 51,4 cs, 21,8 cs, 19,6 cs, 13,7 cs, 13,6 cs, 13,6 cs; RBoW: 42,0 cs, 36,8 cs; JBaZ: 41,0 cs, 2,6 cs; ASPF: 39,9 cs; BSzW: 38,45 cs, 6,25 cs; KSzS: 37,9 cs, 5,6 cs; JPłB: 37 cs, 25 cs, 11 cs, 1,0 cs; ŁODG: 36,725 cs, 10,187 cs, 10,019 cs, 9,332 cs, 9,001 cs, 6,553 cs; WWoG: 36,4 cs; MCiD: 36,0 cs; PŻoW: 35,84 cs, 27,62 cs, 16,88 cs, 14,86 cs, 11,84 cs, 2,53 cs, 2,39 cs; MZPAN: 32,91 cs, 17,42 cs, 16,446 cs, 13,77 cs, 3,23 cs, 1,08 cs, 1,08 cs, 97 cs (15 okazów); JP: 31,2 cs; KMoW: 30,41 cs; KBKE: 27,7 cs; RRzG: 27,2 cs, 22,0 cs; JWoK: 26,9 cs, 10,8 cs, 3,8 cs; ZNoL: 24,9 cs; SKoZ: 24,2 cs; FMaP: 23,8 cs; TCeŁ: 20,15 cs, 9,7 cs; MStP: 19,5 cs; HGwL: 18,9 cs, 13,5 cs, 10,7 cs; BDąT: 18,2 cs, 11,2 cs, 2,3 cs; AKoW: 17,8 cs, 10,7 ca; JAB: 17,8 cs; ASoK: 17 cs, 8 cs; MLPS: 16,2 cs; NAWPI: 16,1 cs; TP!W: 14,7 cs, 11,9 cs, 8,6 cs, 4,8 cs, 1,0 cs; MPaJ:13,2 cs; JBaE: 12,8 cs; JWKW: 12,58 cs; ToGa: 9,0 cs, 8,0 cs, 5,0 cs; KZT: 9,0 cs; TŚcK: 7,9 cs; PSoO: 7,7 cs; MMuK: 4,9 cs; JRaT: 4,8 cs; MŚcG: 4,6 cs; TZwW: 3,1 cs; JJDL: 2,6 cs, 1,4 cs; BChF: 2,3 cs; GMGS: 0,7 cs.


Irgizyty

MKGW: 2,3 cs+, 2,1 cs+, 1,7 cs, 1,2 cs, 0,9 cs, 0,8 cs, 0,6 cs, 0,6 cs, 0,5 cs, 0,5 cs, 0,5 cs, 0,5 cs, 0,5 cs, 0,4 cs, 0,4 cs, 0,4 cs, 0,3 cs, 0,3 cs, 0,3 cs, 0,2 cs, 0,2 cs, 0,2 cs, 0,2 cs, 0,1 cs, 0,1 cs, 0,1 cs, 0,1 cs, 0,1 cs; LChG: 2,33 cs, 1,64 cs, 0,73 cs, 0,71 cs, 0,30 cs, 0,26 cs, 0,20 cs, 0,13 cs, 0,11 cs; RBoW: 2,0 cs; JPłB: 15 (9 okazów); KMaG: 10,2 (18 okazów); JSzW: 1,46 cs; TŚcK: 0,8 cs, 0,325 cs; JAB: 0,6 cs, 0,5 cs; RITc: 0,5 cs; HGwL: 0,4 cs; KRzL: 0,1 f.


Kolumbity

KMaG: 75,0 cs, 24,0 cs, 16,8 cs, 8,3 cs; LChG: 11,42 cs, 3,42 cs; HGwL: 8,8 cs; JStM: 8,38 cs; TŚcK: 7,02 cs; JPłB: 5,86 cs; JSzW: 5,76 cs; KZT: 4,3 cs.


Moldawity
(Wełtawity)

MMWr: 24,82 cs, 24,55 cs, 22,75 cs, 19,05 cs, 18,45 cs, 13,60 cs, KMaG: 22,4 cs, 15,0 cs, 14,5 cs, 13,7 cs, 12,5 cs, 8,8 cs, 7,9 cs, 5,2 kamea, 1,8 cs, 1,7 szlif, 0,2 szlif, 30,2 cs (23 okazy); LChG: 22,26 cs, 14,48 cs, 5,32 cs, 5,17 cs, 2,31 cs, 1,59 cs, 292 cs (294 okazy); MKGW: 20,4 cs, 6,5 cs, 6,3 cs, 4,4 cs, 4,2 cs, 4,0 cs, 2,9 cs, 2,4 cs, 2,2 cs, 2,2 cs; PŻoW: 19,01 cs, 15,64 cs, 14,57 cs, 13,17 cs, 8,21 cs; RBoW: 18,6 cs; AKiW: 18 cs; JAB: 17,8 cs, 16,5 cs, 15,6 cs, 15,4 cs, 13,7 cs, 10,9 cs, 10,9 cs, 10,6 cs, 10,0 cs, 9,1 cs, 8,0 cs, 8,0 cs, 7,7 cs, 7,0 cs, 7,0 cs, 6,9 cs, 6,5 cs, 5,5 cs, 5,1 cs, 4,9 cs, 3,0 cs, 2,8 cs, 2,4 cs, AKKC: 16,6 cs, 12,6 cs, 6,5 cs, 6,3 cs, 6,3 cs, 6,1 cs, 3,5 cs, 2,8 cs, 1,8 cs, 1,6 cs, 1,6 cs, 1,4 cs, 1,3 cs; MZPAN: 15,797 cs, 11,184 cs, 2,968 cs, 8,300 cs (2 okazy), 7,925 cs (5 okazów), 3,375 cs (2 okazy); AKoW: 13,1 cs, 8,2 cs; JStM: 10,6 cs, 6,8 cs, 5,6 cs; ASPF: 10,5 cs, 4,6 cs; KSoK: 10 cs, 9,3 cs, 3,5 cs; JSzW: 9,30 cs, 8,74 cs, 7,80 cs, 7,78 cs, 5,90 cs, 4,50 cs, 3,35 cs, 2,92 cs, 2,78 cs, 1,98 cs, 1,50 cs; KMoW: 8,92 cs, 1,4 cs; MStP: 8,8 cs, 4,6 cs; RRzG: 8,5 cs; ASoK: 8 cs; RUrŚ: 7,8 cs, 1,9 cs; JWoK: 6,9 cs, 1,4 cs, 1,2 cs, 1,1 cs; MGPIG: 6,65 cs, 4,02 cs, 2,81 cs; MGPAN: 6,70 cs, 6,60 cs, 4,33 cs; JPłK: 6,3 cs, 4,3 cs; RITc: 6,3 cs, 5,4 cs, 2,2 cs, 1,3 cs; RPoB: 6,2 cs; FMaP: 4,9 cs; MWiW: 4,8 cs, 0,6 cs; JJDL: 4,6 cs, 1,2 cs; HGwL: 4,3 cs, 1,8 cs, 1,4 cs; MMuK: 4,3 cs; TŚcK: 4,3 cs, 3,3 cs; JBaZ: 4,18 j, 2,4 cs; KZT: 4,0 cs; KBKE: 3,9 cs; NAWPI: 3,8 cs, 3,1 cs; BDąT: 3,5 cs; TP!W: 3,5 cs, 1,6 cs; MEPZG: 3,4 cs; GMGS: 3,2 cs; WWoG: 3,0 cs; JRaT: 2,7 cs; BSzW: 2,46 cs; TZwW: 2,4 cs; KSzS: 2,2 cs; ŁODG: 1,832 cs, 1,185 cs; JŁuW: 1,8 cs; ZNoL: 1,7 cs, 1,1 cs; OPiOA: 1,64 cs, 1,18 cs; PSoO: 1.6 cs; ToGa: 1,6 cs; SKoZ: 1,5 cs; WSZ: 1,50 cs, 0,93 cs; JBaE: 1,3 cs; MPaJ: 1,3 cs; Muzin: 1,3 cs; MSzŁ: 1,1 cs; JPłB: 0,98 cs; KTKUB: 0,7 cs; KRzL: 0,4 cs, 0,3 cs.


Muong Nong
(Indochinity o warstwowej teksturze)

OPiOA: 570,5 cs; KMaG: 310,0 cs; AKKC: 85,5 cs; TŚcK: 40,22 cs; MStP: 6,85 cs, 5,52 cs.


Ryzality

KMaG: 189,2 cs, 77,5 cs, 74,7 cs, 53,9 cs, 13,7 cs; AKKC: 11,6 cs.


Szkło Darwina

AKKC: 13,7 cs; KMaG: 13,3 cs, 9,9 cs, 6,8 cs; LChG: 11,26 cs, 2,65 cs, 2,09 cs; RBoW: 7,5 cs; HGwL: 6,7 cs; RITc: 4,9 cs; JPłB: 3 cs; MStP: 2,98 cs; TŚcK: 2,78 cs; JAB: 3,5 f.


Szkło Pustyni Libijskiej

KMaG: 78,8 cs, 9,7 cs, 3,8 cs; RBoW: 24,4 cs; JAB: 14,9 cs, 2,0 cs; JPłB: 16 cs; TŚcK: 10,93 cs; LChG: 9,60 ep, 8,16 ep, 4,83 s, 2,25 cs, 2,00 cs, 1,64 cs; KZT: 9,0 cs; JStM: 6,2 cs; MEPZG: 5,2 cs; AKKC: 3,7 cs; HGwL: 3,6 cs; PŻoW: 3,08 cs; KTKUB: 3,01 cs.


Tajlandyty

KMaG: 88,9 cs, 85,7 cs, 73,9 cs, 55,2 cs, 47,1 cs, 38,9 cs, 33,4 cs, 26,1 cs, 23,1 cs, 15,9 cs, 13,2 cs, 7,0 cs; RITc: 70,6 cs, 40,0 cs, 27,0 cs; KTKUB: 42,5 cs; JAB: 40,3 cs; FMaP: 36 cs; TŚcK: 34 cs, 30 cs; KTKUB: 33,0 cs, 28,4 cs; JBaZ: 23 cs, 22,8 cs, 19 cs, 18 cs; JPłB: 23 cs; RBoW: 21,2 cs,19,4 cs; MZPAN: 12,58 cs (15 okazów); AJNH: 12,0 cs; KZT: 9,0 cs; BSzW, 8,4 cs; RUrŚ: 6,2 cs, 5,95 cs; ASoK: 4 cs; ASPF: 3,6 cs; MGPIG: 2,77 cs, 1,99 cs, 1,52 cs, 1,28 cs; MStP: 2,43 cs.


Tybetanity

AKKC: 6,2 cs, 1,3 cs, 0,9 cs, 0,4 cs; KMaG: 5,78 cs, 0,50 cs; JStM: 4,15 cs; MKGW: 3,3 cs, 2,6 cs, 2,2 cs; HGwL: 3,1 cs.


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W tle: tektyt Indochinit