Polskie Towarzystwo Meteorytowe

 
 
Achondryty angryty

Grupa kilku meteorytów, średnio- i gruboziarnistych (do 2 - 3 mm) skał magmowych z pęcherzykami, ogólnie o składzie bazaltowym, ale z nietypowymi minerałami, jak augit tytanowy, oliwin wapniowy i anortyt, z niewielkimi ilościami spineli, troilitu, tytanomagnetytu i metalicznego żelaza z niklem. Pochodzenie jest wciąż zagadkowe.


D’Orbigny, Argentyna, 37° 40’ S, 61° 39’ W. W lipcu 1979 roku pewien rolnik zaczepił na polu pługiem o kamień i wydostał kamień, pokryty w większości ciemnoszarą skorupą, ważący 16,55 kg. Meteoryt przypomina kształtem bochenek chleba. Składa się z dwóch warstw zwartej skały przedzielonych porowatą warstwą z licznymi druzami i pustymi kulkami. Przejście od zwartej do porowatej skały następuje stopniowo poprzez zwiększanie się liczby i rozmiarów druz i porów, które w zwartej skale też wystepują, ale są tam mniejsze i mniej liczne. Skała ma budowę subofitową z widocznymi listewkami plagioklazu, z subhedralnymi i własnokształtnymi kryształami augitu oraz anhedralnymi i subhedralnymi ziarnami oliwinu. W porach występuje ultrazasadowe szkliwo. Podrzędnie występuje przezroczysty, brązowawy spinel i troilit. Meteoryt zawiera liczne kuliste pory do 2 cm średnicy, druzy zawierające kryształy augitu i rzadkie, centymetrowej wielkości zielone kryształy oliwinu. Skała jest świeża, ale w porach można spotkać produkty wietrzenia.

JanW: 1,64 s, 1,53 sc, 0,82 f; KMoW: 0,01 f+f.


Sahara 99555. Znaleziono 1 kamień ważący 2710 g.

RITc: 0,194 sc; KMaG: 0,02 f; JanW: 0,01 f; TŚcK: 0,01 s.


 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W tle: meteoryt Sahara99555