Polskie Towarzystwo Meteorytowe

 
 
Chondryty węgliste CB (bencubbinity)

Meteoryty tej liczącej kilka okazów grupy składają się z centymetrowej wielkości bryłek metalu (ok. 60%) i krzemianów (ok. 40%) z ksenolitowymi okruchami różnego typu chondrytów. Tekstury i skład bryłek krzemianowych można interpretować jako pasiaste chondry lub ich fragmenty. Oliwin jest prawie czysto magnezowy. Metal, to głównie kamacyt. Skład izotopowy wskazuje na pokrewieństwo z chondrytami węglistymi CR.
Początkowo traktowano je jako enstatytowo-oliwinowe meteoryty żelazno-kamienne zwane bencubbinitami. Ostatnio zaliczono je do chondrytów węglistych, ale ta klasyfikacja budzi pewne wątpliwości.


Bencubbin
, Australia, 30° 45’ S, 117° 47’ E. Kamień ważący 54 kg znaleziono 30 lipca 1930 roku 12 mil NW od Bencubbin. Drugi kamień (64,4 kg) o identycznej budowie znaleziono w 1959 lub 1960 roku w Mandinga.
KMaG: 1,9 s.

Gujba, Nigeria, 11° 30’ N, 11° 40’ E. Meteoryt o stożkowym kształcie spadł 3 kwietnia 1984 r. na pole kukurydzy koło wioski Bogga Dingare. Przedtem widziano jasny bolid lecący z zachodu na wschód i słyszano eksplozję. Miejscowi rozbili meteoryt na kawałki i większość uległa rozproszeniu. Całkowita masa nie jest znana; ocenia się ją na 100 kg. W ostatnich latach Nigeryjczycy zaczęli sprzedawać fragmenty tego meteorytu twierdząc, że spadł niedawno. Dr Ostaficzuk z Uniwersytetu Śląskiego przywiózł fragmenty meteorytu do Polski; największy podarował Muzeum Ziemi PAN.
MZPAN: 784 ep; KSoK: 8,3 sc; KMaG: 4,07 s; JPłB: 3,3 sc; JanW: 3,20 cs, 3,13 s, 2,20 s; ASPF: 2,31 fs; JBaZ: 1,516 sc; MEPZG: 1,4 f; MCiD: 0,7 f; JStM: 0,6 f, 0,5 f; TŚcK: 0,436 f.

Hammadah al Hamra 237, Libia, 28° 37’ N, 13° 03’ E. W 1997 roku znaleziono 3173 g.
JanW: 2,44 s.

Isheyevo, Rosja, 53° 37’ N, 56° 20’ E. W październiku 2003 roku traktorzysta znalazł podczas żniw, na polu koło wsi Isheyevo, kamień ważący 16 kg, pokryty ciemnobrązową skorupą. Meteoryt składa się z ziaren metalicznego żelaza z niklem, chondr o wielkości od 0,02 do 1 mm, fragmentów chondr i CAI. Metal stanowi 50 – 70% objętości. Chondry nie zawierają ziaren metalu i są głównie enstatytowe. Typ CB3, S1, W1.
KMaG: 0,45 sc; JanW: 0,30 ep.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W tle: meteoryt Gujba