Polskie Towarzystwo Meteorytowe

 
 
Chondryty węgliste CI

Te niezwykle rzadkie meteoryty prawie nie mają chondr i zaliczane są do chondrytów tylko ze względu na skład chemiczny. Zawierają aż 4% węgla. Ich skład chemiczny jest najbardziej zbliżony do składu chemicznego Słońca. Ze względu na znaczną ilość wody w minerałach meteorytów tego typu niektórzy uczeni przypuszczają, że mogą to być fragmenty jąder komet. Typ ten oznaczono literą „I” od meteorytu Ivuna.


Ivuna
, Tanzania, 8° 25’ S, 32° 26’ E. Pod wieczór, 16 grudnia 1938 roku, spadły dwa lub trzy kamienie w Ivunie, koło zachodniego brzegu Rukwy. Znaleziono jeden ważący 704,5 g.
KMaG: 0,05 fc; TŚcK: 0,01 ep.

Orgueil, Francja, 43° 53’ N, 1° 23’ E. 14 maja 1864 r. wieczorem, po ukazaniu się jasnego bolidu i detonacjach, na obszar wielkości 2 mil kwadratowych spadło ok. 20 kamieni. Największy był wielkości głowy człowieka, większość wielkości pięści. Typ CI1 bez chondr.
MMWr
: 52,0 cs, MGUJ: 15 fp; JBaZ: 0,1 f; GMGS: 0,07 f; KMaG: 0,05 f; MCiD: 0,01 fc.

Tagish Lake, Kanada, 59° 42’ N, 134° 12’ W. Rankiem, 18 stycznia 2000 roku, nad Terytorium Yukonu i Kolumbią Brytyjską obserwowano jasny bolid, po którym nastapiły głośne detonacje. Bolid zaobserwowały także satelity. Po bolidzie na niebie były widoczne obłoki pyłu. Po tygodniu Jim Brook znalazł kilkadziesiąt meteorytów, w sumie około 1 kg, na odnodze Taku jeziora Tagish. Między 20 kwietnia a 8 maja znaleziono na lodzie jeszcze około 500 okazów, ale tylko około 200 udało się wydobyć, ponieważ wtopiły się one w lód i wydostawanie było czasochłonne. Wybierano więc największe i najmniej rozkruszone okazy. W sumie zebrano między 5 a 10 kg. Obszar rozrzutu obejmuje przynajmniej 16 x 3 km. Sklasyfikowany jako CI2 z nielicznymi chondrami.
ASPF
: 0,14 cs; RITc: 0,114 f; JanW: 0,112 f; KMaG: 0,07 cs +cs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W tle: meteoryt Ivuna