Polskie Towarzystwo Meteorytowe

 
 
Chondryty węgliste  CK

Chondry stanowią ok 15% objętości tego typu meteorytów, ale są słabiej widoczne w wyniku ogrzania w macierzystej planetce do dość wysokiej temperatury, dlatego są to meteoryty typu petrologicznego 4 lub 5. Oznaczenie literą „K” pochodzi od meteorytu Karoonda.


Dar al Gani 275
, Libia, 27° 22’ N, 16° 5’ E. W 1997 r. znaleziono na Saharze 2 zwietrzałe (W4) kamienie ważące razem 492 g. Typ CK4/5.
MKGW: 1,70 sc.

Hammadah al Hamra 280, Libia, 28° 28’ N, 12° 58’ E. W marcu 2000 r. znaleziono ok. 20 zwietrzałych kamieni (W3, S4) o łącznej wadze 26,5 kg. Typ CK4.
JSzW: 3,67 s; KZT: 2,55 s; KMaG: 2,05 fs; MCiD: 1,62 sc; RITc: 1,54 fs; GMik: 1,17 sc; JPłB: 1,17 sc.

Karoonda, Australia, 35° 5’ S, 139° 55’ E. Dwa tygodnie po spadku 25 listopada 1930 r. znaleziono liczne fragmenty, w sumie 41,7 kg; największy 3,2 kg. Typ CK4.
KMaG: 0,3 (17 fragmentów); JanW: 0,040 f, 0,036 f; MCiD: 0,03 fc.

Maralinga, Australia, 30° 18’ S, 131° 16’ E. W 1974 r. znaleziono mocno zwietrzały kamień, ważący 3,38 kg. Rozpoznano go w 1989 r. Typ CK4.
KMaG: 2,9 sc; OPiOA: 1,4 s; GMGS: 0,15 f+f.

Northwest Africa 060, sprzedawany przez Arabów w Erfoud, w Maroku. Waga 604 g. Typ CK5.
KMaG: 2,6 sc; TŚcK: 0,19 s.

Northwest Africa 1284, Maroko. Kamień ważący 56 g kupili w październiku 2001 roku, w Erfoud, Adam i Greg Hupe. Mało zwietrzały ze słabymi zmianami szokowymi. Skład: oliwin, plagioklaz, magnetyt i niewielka ilość pentlandytu, pirotynu i fosforanu. Typ CK4/5.
JanW: 0,342 s, 0,306 s.

Northwest Africa 1665. Pokryty skorupą kamień ważący 1185 g znalazł w 2002 roku poszukiwacz w zachodniej części Sahary. Jest to chondryt węglisty typu 3 z chondrami, nieregularnymi wrostkami z oliwinu i okruchami minerałów w drobnoziarnistej masie oliwinu, piroksenu, troilitu i metalu. Średnica chondr przeciętnie 0,13 mm; dominują chondry porfirowe. Izotopy tlenu lokują meteoryt poza polem CO3, na przedłużeniu CK3. Sklasyfikowany jako CK3 anomalny.
KMaG: 16,62 sc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W tle: meteoryt Maralinga