Polskie Towarzystwo Meteorytowe

 
 
Chondryty węgliste CO3

Najmniej "węgliste" ze wszystkich chondrytów węglistych. Ze względu na ciemnoszarą barwę  i liczne chondry są bardzo podobne do chondrytów zwyczajnych. Prócz bardzo małych chondr stanowiących 40% objętości meteorytu około 8% stanowią pojedyncze ziarna oliwinu i piroksenu, co do których naukowcy nie są zgodni, czy są to fragmenty chondr, czy też pierwotne ziarna, które kondensowały z gazu w mgławicy słonecznej. Oznaczenie „O” pochodzi od meteorytu Ornans.


Dar al Gani 005
, Libia, 27° 9’ N, 15° 57’ E. W 1995 r. znaleziono na Saharze 1932 g.
TŚcK: 1,05 ep; MKGW: 0,57 s.

Dar al Gani 082, Libia, 27° 10’ N, 15° 56’ E. W 1995 r. znaleziono na Saharze 860 g.
JanW: 1,60 s; MCiD: 1 sc.

Dar al Gani 189, Libia, 27° 11’ N, 15° 57’ E. W 1996 znaleziono na Saharze 3370 g.
TŚcK: 0,011 f.

Dar al Gani 190, Libia, 27° 10’ N, 15° 57’ E. W 1996-97 r. znaleziono na Saharze 2550 g.
MKGW: 12,40 s.
 

Dar al Gani 192, Libia, 27° 8’ N, 16° 00’ E. W 1996 r. znaleziono na Saharze 3145 g.
MCiD: 1,2 ep.

Dar al Gani 230, Libia, 27° 09’ N, 15° 58’ E. W 1996-97 r. znaleziono na Saharze 438 g.
KMaG: 3,0 sc.

Dar al Gani 998, Libia, 27° 11’ N, 15° 55’ E. W roku 1999 znaleziono na Saharze 6 zwietrzałych kamieni (W3) o łącznej wadze 3522 g. Początkowo zostały sklasyfikowane jako H3.
RKoW: 2,83 ep.

Isna (Esna), Egipt, 24° 50’ N, 31° 40’ E. W 1970 r. nad Nilem, niedaleko Luksoru, ok. 100 km SW od Isna, znaleziono kamień 23 kg. Dokładna klasyfikacja CO3.7.
MGUJ: 50,4 f, 18,4 f, 7,4 f+f, 3,0 f, 2,7 fp, ts, ts, ts, ts.

Kainsaz, Rosja, 55° 26’ N, 53° 15’ E. Deszcz meteorytów spadł 13 września 1937 r. koło Kainsazu. Największy okaz ważył 102,5 kg, a w sumie zebrano ponad 200 kg. Sklasyfikowany jako CO3.1.
KMaG: 22,2 sc; JanW: 7,00 s; JSzW: 5,12 s; KSoK: 2,58 s; Zea: 2,0 s; GMik: 1,3 s; JPłB: 1,2 sc; RITc: 1,1 sc; ToGa: 0,09 s.

Moss, Norwegia, 59° 26’ N, 10° 42’ E. 0koło 10:20 czasu miejscowego, 14 lipca 2006 r., wiele osób widziało bolid lecący z SSE na NNW, oraz w okolicy miejscowości Moss i Rygge słyszało grom dźwiękowy. Wkrótce potem usłyszano, jak mały kamień uderzył w arkusz aluminiowej blachy. Po znalezieniu ważył 36,7 g. Kolejny kamień uderzył w gałęzie drzewa i spadł na trawę pod nim. Ważył 752 g. Dalsze poszukiwania doprowadziły do znalezienia pod płotem częściowo rozbitego kamienia ważącego ok. 1500 g i rozbitego na kawałki kamienia ok. 800 g na betonowym placu. Piąty kamień, 676 g, znaleziono w dziurze w dachu, gdy zauważono, że dach przecieka. Meteoryt zawiera liczne, małe chondry <0,2 mm, nieregularne skupienia oliwinu <1mm i CAI oraz pojedyncze ziarna oliwinu, troilitu i kamacytu w szarej masie.

JanW: 1,180 f, 0,100 f, 0,020 fc;  AZGR: 0,099 f, 0,091 f.

Northwest Africa 082. nazwa i klasyfikacja prowizoryczna.
MCiD: 1 s.

Northwest Africa 1277. Typ CO 3.6.
JanW: 0,49 ep.

Northwest Africa 1292. Typ CO 3.6.
JanW: 0,50 s.

Northwest Africa 4967. Typ CO 3.1. Nazwa prowizoryczna. Zakupiony w Erfoud w 2007 roku.
TŚcK: 3,42 s.

Warrenton, Missouri, USA, 38° 41’ N, 91° 9’ W. 3 stycznia 1877 r. rano widziano, jak kamień ok 45 kg. z głośnym świstem uderzył w drzewo i  rozleciał się na kawałki. Dokładna klasyfikacja CO3.6.
MMWr: 3,41 f.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W tle: meteoryt Kainsaz