Polskie Towarzystwo Meteorytowe

 
 
Chondryty węgliste CR2

Niedawno wyodrębniona grupa wyróżniająca się wśród chondrytów węglistych dość wysoką zawartością metalicznego żelaza (ok. 7% objętości), a także największą zawartością stosunkowo dużych chondr (50 - 60% objętości), w przeważającej większości porfirowych. Oznaczenie literą „R” pochodzi on meteorytu Renazzo.


Northwest Africa 530
. W maju 2000 roku kupiono w Rissani dwa zwietrzałe kamyki (W3, S1) ważące razem 122 g.
TŚcK: 0,11 ep.

Northwest Africa 801.
JanW: 13,10 ep, 1,02 ep, 0,40 cs; KMaG: 2,3 sc; MCiD: 1,97 fs.

Northwest Africa 852. 5 marca 2001 roku znaleziono 4 mało zwietrzałe (W1) kamyki ważące razem 174 g.
SKoZ: 0,51 f.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W tle: meteoryt Northwest Africa 801