Polskie Towarzystwo Meteorytowe

 
 
Chondryty węgliste CV3

Zawierają największe chondry, stanowiące ok 45% objętości meteorytu i niewiele ponad 1% węgla. Około 10% objętości stanowią białawe wrostki wapniowo-glinowe oznaczane zwykle skrótem CAI. Oznaczenie „V” pochodzi od meteorytu Vigarano.


Allende
, Meksyk, 26° 58’ N, 105° 19’ W. 8 lutego 1969 r., krótko po północy, u wydawcy "El Heraldo" w Chihuahua, w Meksyku zadzwonił telefon z wieścią, że dzieje się coś niezwykłego. Istotnie za oknami było widno jak w dzień, a nad południowym horyzontem przesuwało się jaskrawe, pulsujące niebieskobiałe światło pozostawiając za sobą ognisty ślad. Mieszkańcy wsi położonych 240 km. na południe od miasta byli przerażeni; lecący nad nimi na północny wschód niezwykle jasny bolid rozpadł się na dwie części, z których każda eksplodowała jak fajerwerk. Towarzyszyły temu potężne grzmoty, a potem tysiące kamieni i kamyczków spadły z nieba na ziemię.
Pierwszy kamień znaleziono rankiem kilka kroków przed domem w wiosce Pueblito de Allende. Przy spadku lekko wbił się w ziemię. Zebrano ponad 2 tony meteorytów na obszarze o długości 50 km. i szerokości 10 km. Największy ważył ok. 110 kg., ale rozłupał się przy spadku. Ostatnio znaleziono dalsze, nie zauważone wcześniej okazy. Wszystkie meteoryty otrzymały nazwę Allende.
Tak duża ilość okazów meteorytu tak rzadkiego typu pozwoliła na przeprowadzenie licznych badań. Na temat tego meteorytu ukazała się rekordowa liczba publikacji. Szereg prac na jego temat okazało się przełomowymi. Okazy Allende składają się z ciemnoszarej materii, w której tkwią chondry oraz białawe wrostki tlenków wapnia i glinu, które są najstarszymi minerałami znalezionymi w meteorytach. Są też drobne okruchy żółtawego trolitu i nieliczne drobne ziarenka metalicznego żelaza. Ciemna materia zawiera nieduży procent węgla i związków organicznych. Pokrywa to wszystko czarna skorupa materii, która stopiła się podczas spadania i zastygła. Dokładna klasyfikacja: CV3.2
MZPAN: 61,2 cs, 16,1 sc; OPiOA: 51,45 cs, 26,33 ep, 7,8 ep; KMaG: 43,1 cs, 6,0 fs; OAUW: 41,6 ep; JanW: 34,16 cs, 10,00 ep, 8,80 cs, 7,31 cs, 4,29 cs, 4,20 cs; OAUJ: 30,3 hs; MCiD: 30 ep; JStM: 27,4 cs, 6,5 hs; LChG: 27,1 s; RBoW: 24,2 cs, 6,2 sc; MMuK: 21,3 wcs; JP: 20,0 cs, 4,2 sc, 2,0 fp; MMKF: 18,3 wcs; MKGW: 17,6 cs, 15,6 cs, 13,6 ep; ASPF: 17,5 sc, ts+ts; WWoG: 14,3 cs; RITc: 12,2 ep; TCeŁ: 10,7 wcs; MGUJ: 8,5 sc, 2,8 s; DJP: 8,0 cs; MGPIG: 7,8 cs, 4,4 f; JAB: 7,5 sc, 6,5 sc; JJDL: 7,48 sc; HGwL: 7,4 sc; MMWr: 7,0 s, 6,0 ep, MWGUW: 7,0 cs, 5,5 sc; EMK: 6,70 sc; MEPZG: 6,3 ep; MStP: 6,0 cs, 2,45 ep, 0,2 f; KSoK: 5,6 s; MgKG: 5,5 sc; RRzG: 5,3 fc; ToGa: 5,0 cs, 0,6 s; GMik: 4,9 fc, 0,6 sc; KSzS: 4,9 s; KTKUB: 4,78 sc; GMiL: 4,7 s; JDCB: 4,26 sc; AKoW: 4,2 ep; JAZ: 4,1 ep; RUrŚ: 3,7 s; ZNoL: 3,6 ep; KMoW: 3,5 f; TŚcK: 3,5 ep; MPPF: 3,3 ep; LPoW: 3,2 hs; JPłB: 2,8 fc; AKiW: 2,7 fc; JSzW: 2,6 fc; PSoO: 2,55 s; BSzW: 2,5 sc; JWoK: 2,4 s; TP!W: 2,4 ep; MPaJ: 2,3 s; KBKE: 2,2 ep; NAWPI: 2,1 s, 1,4 s, 0,9 s, 0,7 s, 0,2 s; JPłK: 2,1 ep; MŚcG: 2,0 ep; KZT: 1,9 ep; WSZ: 1,75 ep; JŁuW: 1,7 cs, 1,0 ep; TZwW: 1,7 ep; JBaE: 1,6 sc; AMaW: 1,3 s; MWiW: 1,25 s; MSzŁ: 1,1 s, 0,25 s; JBaZ: 0,5 ep; SKoZ: 0,4 fc; ŁODG: 0,39 f; MKoL: 0,35 f; JRaT: 0,35 f; BDąT: 0,22 f; PiOAG: 0,2 f; GMGS: 0,18 f.

Axtell, Teksas, USA, 31° 40’ N, 96° 58’ W. W 1943 roku wyorano kamień ważący 6,2 kg. Jest bardzo podobny do Allende, ale jest bardziej zwietrzały i ma trudnotopliwe wrostki inne niż typowe dla Allende. Sklasyfikowany jako CV3.0.
JanW: 1,28 s.

Efremovka, Kazachstan, 52° 30’ N, 77° E. W lipcu 1962 roku znaleziono kamień ważący 21 kg. Typ CV3.2.
KMaG: 1,8 sc.

Northwest Africa 1465, Sahara Zachodnia. W 2001 r. znaleziono na pustyni wiele zwietrzałych okazów, w większości pokrytych skorupą, o łącznej wadze 3000 g. Zawierają chondry, ziarna minerałów i CAI w zwartej, bezwodnej masie skalnej złożonej z żelazowego oliwinu, wapniowego piroksenu, enstatytu, troilitu, metalu i produktów wietrzenia. Sklasyfikowany jako anomalny chondryt CV3.
JSzW: 3,40 s; GMik: 2,6 sc; RITc: 0,6 sc.

Northwest Africa 2086. W listopadzie 2003 roku kupiono w Rissani wiele kamyków ważących łącznie 780 g. Mało zwietrzałe, bez zmian szokowych (S1, W1).
JanW: 1,62 ep.

Northwest Africa 2180,
JanW: 1,50 sc.

Northwest Africa 3118. W grudniu 2003 r. Adam i Greg Hupe zakupili w Erfoud, w Maroku setki meteorytów o łącznej wadze 5895 g. Meteoryty są oliwkowo-szare lub brązowe zależnie od stopnia zwietrzenia. Chondry przeważnie mniejsze niż 2 mm, ale czasem mają nawet 8 mm średnicy. Niektóre chondry zawierają ziarenka metalu.
MCiD: 28,98 ep, 3,84 fs; KMaG: 28,6 hs; JanW: 7,30 ep; JSzW: 3,66 s; AKiW: 3,3 fs; GMik: 2,87 sc; JPłB: 1,99 ep; KZT: 0,34 ep.

Vigarano, Włochy, 44° 51’ N, 11° 24’ E. Wieczorem, 22 stycznia 1910 roku, po detonacjach zobaczono, jak spadł jeden kamień ważący około 11,5 kg. Po miesiącu znaleziono drugi kamień o wadze 4,5 kg.
JanW: 0,70 f; KMaG: 0,11 sc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W tle: meteoryt Allende