Polskie Towarzystwo Meteorytowe

 
 
Chondryty R - rumurutity

Ten bardzo rzadko spotykany typ chondrytów praktycznie nie zawiera metalicznego żelaza. Ma średniej wielkości chondry stanowiące ponad 40% objętości. Znanych jest tylko około dziesięciu meteorytów tego typu. Przeważająca większość, to brekcje regolitowe typu 3-6. Dominującym minerałem jest oliwin, którego zawartość dochodzi do 75% objętości. Nazwa pochodzi od meteorytu Rumuruti - jedynego, którego spadek obserwowano.


Dar al Gani 013
, Libia, 27º 08’ N, 16º 21’ W. W 1995 roku znaleziono 205 g zwietrzałego meteorytu (W4, S1). Typ R3-6.
TŚcK: 0,045 s.

Northwest Africa 753. Wiele okazów tego meteorytu, o łącznej wadze około 12 kg, zakupiono w styczniu 2001 roku w Rissani, w Maroku. Prawdopodobnie znaleziono je w regionie Kem Kem. Mało zwietrzały (W2), ma dobrze zachowane siarczki. Typ R3.9.
AKiW: 4,0 ep; JanW: 4,00 s, 2,90 ep; KMaG: 3,2 fc; MCiD: 2,8 fs; RBoW: 2,4 s; RITc: 2,0 sc; WSZ: 1,84 ep; JPłB: 1,6 ep; JSzW: 1,00 s; GMik: 0,83 sc; KZT: 0,83 s; JPłB: 0,81 ep; KTKUB: 0,74 sc; TŚcK: 0,73 sc; RKoW: 0,52 s; RRzG: 0,46 s; ToGa: 0,43 ep.

Northwest Africa 800. Nazwa prowizoryczna, klasyfikacja również. Może się okazać innym typem meteorytu. Kamień 198,4 g kupił w Tagounite Mike Farmer.
MCiD: 1,35 s; KMaG: 1,306 sc; JanW: 1,30 ep; MStP: 1,3 ep.

Northwest Africa 978. W Erfoud zakupiono 1 sierpnia 2001 roku 3 kamienie ważące łącznie 722 g. Typ R 3.8. Średnio zwietrzałe ze zmianami szokowymi (S3, W2).
KMaG: 1,8 sc; JanW: 1,23 s; MCiD: 1,2 fs.

Northwest Africa 1906. W Rissani zakupiono w czerwcu 2003 roku kamień ważący 560 g. Typ R 4. Granice chondr są bardzo wyraźne, ale matrix w większości zrekrystalizowana. Średnio zwietrzały ze słabymi zmianami szokowymi (S2, W2).
RITc: 1,12 s.

Ouzina, Maroko, 30° 48’ N, 4° 11’ W. W kwietniu 1999 roku pewien Beduin znalazł zwietrzały kamień ważący 642 g. Chondry o średnicy 0,4 do 1 mm są wyraźne, dominują porfirowe i pasiaste oliwinowe. Słabe zmiany szokowe (S2, W4). Typ R4.
KMaG: 1,2 sc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W tle: meteoryt Northwest Africa 978