Polskie Towarzystwo Meteorytowe

 
 

Meteoryty żelazne IID - głównie oktaedryty średnioziarniste


Carbo, Meksyk, 29° 40’ N, 111° 30’ W. W 1923 roku, na ranczu Alamo, 40 mil na zachód od Carbo, znaleziono bryłę żelaza ważącą 450 kg. Bryła albo była rozłupana na pół, albo jedna strona uległa erozji od czasu spadku.

KMaG: 54,50 s.


Elbogen, Czechy, 50° 11’ N, 12° 44’ E. Spadł przypuszczalnie w 1400 r., rozpoznany w roku 1811 lub 1812. Bryła 107 kg. była przechowywana przez wieki w ratuszu w Elbogen i była znana jako "zaczarowany burgrabia". Według legendy znienawidzony przez poddanych burgrabia zamienił się w bryłę żelaza. Inna wersja głosiła, że zginął od tego żelaza, gdy zmuszał poddanych do odrabiania pańszczyzny. Przynajmniej część jej była ogrzana i częściowo przekuwana.

MGUJ: 15,2 fp.

 

Meteoryty żelazne IIG - głównie heksaedryty

Ten podtyp został utworzony niedawno, po znalezieniu meteorytu Guanaco, i składa się z pięciu meteorytów, co jest umowną dolną granicą dla utworzenia nowej podgrupy. Strukturalnie są to heksaedryty z dużymi wrostkami schreibersytu.


Guanaco, Chile, 25° 06’ S, 69° 32’ W. Bryłę ważącą 13,1 kg znalazł pewien geolog niedaleko miejsca, gdzie kopano studnię dla kopalni złota Guanaco.

ASPF:

 

Twannberg, Szwajcaria, 47° 7’ N, 7° 11’ E. Bryłę 15,9 kg znaleziono 9 maja 1984 roku po zaoraniu pola jęczmienia.

KMaG: 0,3 fc.


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W tle: meteoryt Twannberg