Polskie Towarzystwo Meteorytowe

 
 

Meteoryty żelazne IIE - zwykle strukturalnie anomalne

Meteoryty z tej grupy często mają liczne wrostki krzemianów wskazujące na pochodzenie z macierzystych planetoid chondrytów zwyczajnych typu H.


Miles, Australia, 27° 50’ S, 150° 20’ E. W 1992 r. znaleziono bryłę ok. 265 kg na równinie porośniętej kolczastymi krzakami. Większa część pozostała w Australii; ok. 100 kg wywiózł legalnie do USA Marvin Killgore.

KMaG: 50,0 sc; JanW: 41,9 s, 19,1 s; JBaZ: 6,2 sc; JPłB: 5,5 s; TŚcK: 3,33 sc.


 

Mont Dieu, Francja, 49° 33’ N, 4° 52’ E. W lipcu 1994 r. pewien człowiek znalazł zardzewiałą bryłę ważącą 45 kg w lesie na Mont Dieu, w Ardenach. Potem znajdowano kolejne fragmenty (ok. 50), z których największy ważył 95 kg. W sumie zebrano ponad 360 kg. Ma nieregularne figury Widmanstättena, zawiera dużo troilitu i schreibersytu, oraz sporadycznie chromit, krzemiany i metaliczną miedź. Najpierw sklasyfikowany jako IIE, później uznany za niezgrupowany meteoryt żelazny.

JanW: 91,1 s; KMaG: 56,5 sc.


 

Netschaëvo, Rosja, 54° 14’ N, 35° 9’ E. W 1846 r. przy budowie drogi znaleziono bryłę ok. 250 kg., rozbito ją i wykorzystano do różnych celów. Zachowało się niecałe 6 kg. Sklasyfikowany jako anomalny meteoryt IIE.

MMWr: 11,04 f.


 

Watson, Australia, 30° 30’ S, 131° 33’ E. W 1972 znaleziono bryłę 93 kg.; przy przecinaniu w 1990 r. odkryto dużą inkluzję krzemianową. Po znalezieniu na tym samym terenie anomalnego chondrytu CK3 nazwany Watson 001.

OPiOA: 182 sc; KMaG: 6,5 s; WWoG: 6,5 s; JSzW: 3,1 sc.


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W tle: meteoryt Miles