Polskie Towarzystwo Meteorytowe

 
 
Kwartalnik "METEORYT"

„Meteoryt”, kwartalnik dla miłośników meteorytów, zawiera w większości tłumaczenia materiałów z kwartalnika „Meteorite” wydawanego w języku angielskim przez Arkansas Center for Space and Planetary Sciences, choć nie brak w nim także własnych materiałów. Redaguje „Meteoryt” i tłumaczy większość tekstów Andrzej S. Pilski, a składa w całość i przygotowuje do druku Jacek Drążkowski. Adres redakcji: Andrzej S. Pilski, skr. poczt. 6, 14-530 Frombork, tel. 604 178 072, email: aspmet@wp.pl 

Wydawcą i głównym dystrybutorem jest Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne, al. Piłsudskiego 38, 10-450 Olsztyn, tel. 089 533 49 51, email: opioa@planetarium.olsztyn.pl  

„Meteoryt” można zaprenumerować wpłacając 44 zł na konto Planetarium:

BOŚ SA O/Olsztyn 88 1540 1072 2001 5000 3724 0002

i przesyłając pocztą zwykłą lub elektroniczną do Planetarium kopię dowodu wpłaty i czytelny adres, pod który ma być wysyłany zaprenumerowany kwartalnik.

Można także zakupić w Planetarium numery archiwalne.

Indywidualnie można także zaprenumerować „Meteoryt” w firmie ASPMET Andrzej S. Pilski. Dla stałych klientów ASPMETu prenumerata wynosi 36 zł, dla pozostałych 44 zł. W tym przypadku prosimy o wpłatę na konto firmy:

50 1020 5558 1111 1174 4420 0016 i o przesłanie adresu do wysyłki na adres redakcji.

Spis artykułów z ostatniego wydania „Meteorytu” znajduje się na stronie http://www.woreczko.pl/meteorites/references/Meteoryt/Meteoryt-TOC.htm   

 

Stronę przygotował: Jarosław Bandurowski i Marek Woźniak