Odznaka Towarzystwa

   

POLSKIE TOWARZYSTWO METEORYTOWE

II SEMINARIUM METEORYTOWE
ORAZ WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW PTM - OLSZTYN 2003


 Opracował: J.Bandurowski

Uwaga: płyta CD ze zdjęciami z Seminarium Meteorytowego oraz z Walnego Zebrania PTM są dostępne w cenie 5zł (koszt kopiowania oraz przesyłki). Należy skontaktować się z autorem zdjęć - Jarosławem Bandurowskim, jba1@poczta.onet.pl

Relacja z II Seminarium Meteorytowego na stronie www.meteoryt.z.pl

Baner wykonany przez S.Kozłowskiego Uczestnicy II Seminarium Meteorytowego w Olsztynie


Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne
oraz Polskie Towarzystwo Meteorytowe zapraszają
do Olsztyna w dniach 24 - 26 kwietnia 2003 roku
w dwusetną rocznicę spadku meteorytu L'Aigle na

II SEMINARIUM METEORYTOWE
i WALNY ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA METEORYTOWEGO

Prosimy o wypełnienie załączonego formularza i przesłanie go na adres:
Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne
Al. Piłsudskiego 38, 10-450 Olsztyn
bądź pocztą elektroniczną na adres:
ela@planetarium.olsztyn.pl
Kontakt telefoniczny: (0-89) 533-49-51, fax: (0-89) 533-49-84   
Zgłoszenie prosimy przesłać do 5 kwietnia 2003 roku.


zgłoszenie.doc (link usunięty)

Program Seminarium: komunikat końcowy z dnia 14.04.2003 (link usunięty)
24-04 (czwartek) 25-04 (piątek)
9,00 - Uroczyste otwarcie 9,00 - 11,00
9,30 - 11,00 - Sesja referatowa
11,00 - 11,30 - Kawa / herbata 11,00 - 11,30 - Kawa / herbata
11,30 - 13,30 - Sesja referatowa 11,30 - 13,30 - Sesja referatowa
13,30 - 15,00 - Obiad 13,30 - 15,00 - Obiad
15,00 - 16,00 - Sesja referatowa 15,00 - 19,00 Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Meteorytowego
16,00 - 16,30 - Kawa / herbata
16,30 - 17,30 - Sesja referatowa
17,30 - 18,00 - Sesja posterowa
18,00 - 19,00 - Projekcja w Planetarium
19,00 - Kolacja 19,00 - Kolacja

26-04 (sobota) – odbędzie się giełda meteorytów w Olsztyńskim Planetarium

Ponadto w okresie od czwartku do niedzieli czynna będzie autorska wystawa wyrobów jubilerskich Sławka Dereckiego - z wykorzystaniem meteorytów, skamieniałości i bursztynów. W tym czasie członkowie PTM będą mogli zakupić odznakę Towarzystwa po promocyjnej cenie 80zł.  


Referaty:
 
 • Jadwiga Biała – Meteoryt L’Aigle i narodziny meteorytyki.
 • Wiesław Czajka – Struktura Podlesie – czy w Polsce mamy wielki krater uderzeniowy ?
 • Bogumiła Hurnik – Materia międzygwiazdowa w chondrytach.
 • Hieronim Hurnik – Bolidy z meteorytami.
 • Łukasz Karwowski – Czy możemy coś nowego powiedzieć o meteorycie łowickim?
 • Andrzej Kotowiecki – Polskie zabytki wykonane z żelaza meteorytowego.
 • Werner Luecke, Andrzej Muszyński – The trace element patterns of kamacite and troilite in the Morasko meteorite.
 • Piotr Mackiewicz, Stanisław Hałas – Datowanie meteorytów metodą potasowo – argonową.
 • Andrzej Manecki – Pyły kosmiczne – metody separacji i mineralogiczno-chemicznej identyfikacji, klasyfikacje.
 • Tadeusz Andrzej Przylibski, Paweł Przemysław Zagozdżon, Ryszard Kryza, Andrzej Sylwester Pilski – Minerologia, petrologia, geneza i propozycja nowej klasyfikacji meteorytu enstatytowego Zakłodzie.
 • Kazimierz Rożniakowski, Marian Szurgot, Tomasz W. Wojtatowicz – Własności termofilne wybranych meteorytów żelaznych.
 • Jacek Siemiątkowski, Ewa Janaszak – Modele tworzenia się chondr.
 • Wojciech Tomasz Stankowski – Luminescjencja metodą określania impaktowych zagłębień terenu – podstawy teoretyczne, wstępne wyniki.
 • Wojciech Tomasz Stankowski, Rafał Derdowski – Metaliczne sferule ze stropowej części profilu Chrustowo-Objezierze – materia pozaziemska czy antropogeniczna ?
 • Karol Szlachta, Rafał Szczypiorski, Jolanta Gałązka-Friedman, Zygmunt Gontarz, Mirosław Milczarek – Problem niejednoznaczności rozwiązań parametrów mossbauerowskich troilitu meteorytowego.
 • Marian Szurgot, Krzysztof Polański – Badania mikroskopowe chondrytów El Hammami i Gold Basin.
 • Krzysztof Ziołkowski – Sondowanie planetoid.

Postery: 

 • Rafał Szczypiorski, Anna Ludwig, Karol Szlachta, Wiesław Tłaczała, Jolanta Gałązka-Friedman – Badania mossbauerowskie meteorytu Zakłodzie.
 • Anna Ludwig, Łukasz Karwowski, Stanisław Jachymek – Skorupa wietrzeniowa i obtopieniowa meteorytów w warunkach klimatu umiarkowanego na przykładzie Zakłodzia i Moraska-Przełazów.
 • Andrzej Manecki, Magdalena Żmudzka – Chondryty i chondry przeobrażone pod wpływem wody lub jej pary w procesach pozaziemskich – szukanie przykładów i dowodów.

Program Walnego Zebrania PTM (25 kwietnia 2003 roku, godz.15-19):

- Odczytanie i przyjęcie porządku obrad
- Wręczenie legitymacji nowym członkom PTM
- Sprawozdanie Zarządu z działalności za ubiegły okres, w tym sprawozdanie finansowe
- Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
- Rozważenie wniosku o absolutorium dla Zarządu, głosowanie
- Dyskusja nad wyborem uzupełniającym do Zarządu PTM, głosowanie
- Dyskusja nad przyznaniem tytułu członka honorowego, głosowanie
- Propozycje programu pracy Towarzystwa na następny okres, dyskusja
- Przyjęcie programu pracy, głosowanie
- Dyskusja nad wysokością składki członkowskiej w następnym okresie, głosowanie
- Wolne głosy i wnioski
- Zakończenie Walnego Zebrania

Przypominamy, że zgodnie z par.23 Statutu PTM - członkowie, którzy nie mogą przybyć na Walne Zebranie, mogą przesłać pisemną opinię odnośnie spraw będących tematem obrad Zebrania. Opinia taka jest uwzględniana jako głos przy podejmowaniu uchwały i dołączana do protokołu. Dopuszcza się możliwość dostarczenia wspomnianej opinii drogą elektroniczną.


Warunki uczestnictwa:

 • Koszt udziału w Seminarium: opłata konferencyjna wynosi – 50zł, studenci i uczniowie – 30zł.
 • Zapewniamy noclegi w hotelu "Relax" przy ul.Żołnierskiej 13a (w pobliżu Obserwatorium Astronomicznego) w pokojach 1 i 2-osobowych. Cena noclegu ze śniadaniem wynosi: za pokój 1-osobowy  – 110zł za dobę, za miejsce w pokoju 2-osobowym – 65zł za dobę od osoby lub w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym przy ul.Kościuszki 72/74. Cena noclegu ze śniadaniem wynosi: za miejsce w pokoju 3-6 – osobowym ok.30zł za dobę od osoby, za miejsce w pokoju 2 – osobowym ok.34 zł za dobę od osoby. Studenci i uczniowie mają zniżkę 4 zł. Można też koszty noclegu zmniejszyć, przyjeżdżając z własnym śpiworem.
 • Wyżywienia: obiady - w cenie około 28zł, kolacje w ramach opłaty konferencyjnej.