Odznaka Towarzystwa

   

POLSKIE TOWARZYSTWO METEORYTOWE

IV SEMINARIUM METEORYTOWE
ORAZ WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW PTM
OLSZTYN 2007


 Opracował: J. Bandurowski, informacje zostały dostarczone przez Planetarium  


WSTĘP

 

Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne oraz Zarząd Polskiego Towarzystwa Meteorytowego zapraszają na IV Seminarium Meteorytowe i Walne Zebranie członków Towarzystwa, które odbędą się na wiosnę 2007r. Wszelkie szczegóły przedstawiamy poniżej, informacje są aktualizowane na bieżąco. Pierwszy komunikat dla uczestników >>>>


KOMITET ORGANIZACYJNY

Przewodniczący: prof. dr hab. Andrzej Manecki - Kraków
Członkowie: mgr Jarosław Bandurowski - Sosnowiec
dr Jadwiga Biała - Olsztyn
prof. dr hab. Łukasz Karwowski - Sosnowiec
prof. dr hab. Andrzej Muszyński - Poznań
dr Jacek Szubiakowski - Olsztyn

TERMIN I MIEJSCE

20 - 21 kwietnia 2007r. (piątek - sobota) w Olsztyńskim Planetarium przy Al.Piłsudskiego 38


PROGRAM SEMINARIUM / PROGRAM SZCZEGÓŁOWY >>>>

I dzień

Piątek

 
  08,00 – 08,45 Śniadanie
09.00 Uroczyste otwarcie
09.30 – 11.00 Sesja referatowa
11.00 – 11.30 Kawa / herbata
11.30 – 13.00 Sesja referatowa
  13.00 – 15.00 Obiad
  15.00 – 16.30 Sesja referatowa
  16.30 – 17.00 Kawa / herbata
17.00 – 19.00 Sesja referatowa
  19.00 Kolacja
II dzień Sobota  
  08,00 – 08,45 Śniadanie
09.00 – 11.00 Sesja referatowa
  11.00 – 11.30 Kawa / herbata
  11.30 – 13.00 Sesja referatowa
  13.00 – 15.00 Obiad
15.00 – 15.30 Sesja plakatowa
  15.30 – 17.00 Sesja popularna
  17.00 – 17.30 Kawa / herbata
  17.30 – 19.00 Walne Zebranie członków PTM
  19.00 Kolacja
wieczorem Walne Zebranie członków PTM - dyskusja

PROGRAM WALNEGO ZEBRANIA PTM

1. Odczytanie i przyjęcie porządku obrad
  2. Wybór przewodniczącego i sekretarza Zebrania oraz członków komisji skrutacyjnej
3. Podsumowanie działalności PTM za 2006r.
4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
  5. Rozważenie wniosku o absolutorium dla Zarządu, głosowanie
  6. Propozycje programu pracy Towarzystwa na następny okres, dyskusja
  7. Przyjęcie programu pracy, głosowanie
  8. Dyskusja na temat wysokości składki członkowskiej od 2008r., głosowanie
  9. Wolne głosy i wnioski
  10. Zakończenie Walnego Zebrania

KOSZTY UDZIAŁU

Opłata konferencyjna w wysokości: 70 zł, 50 zł (studenci i uczniowie) na pokrycie kosztów Seminarium oraz wydawnictwa z materiałami konferencyjnymi. Opłaty konferencyjne wnosi się na miejscu.


TERMIN I SPOSÓB ZGŁOSZENIA UDZIAŁU

Termin zgłoszenia uczestnictwa - do 31 marca 2007r. Zgłoszenia wysyła się na adres - Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne, Al. Piłsudskiego 38, 10-450 Olsztyn, bądź pocztą elektroniczną na adres: biala@planetarium.olsztyn.pl. Informacje również na stronie http://www.planetarium.olsztyn.pl. Kontakt telefoniczny: 089 / 533-49-51, fax 089 / 533-49-84. 


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

nowe zgłoszenie.doc

LISTA UCZESTNIKÓW

Lista uczestników w załączeniu >>>>


REFERATY / SESJA NAUKOWA

- Mohamed Abu Anbar, Ryszard Kryza, Tadeusz A Przylibski, El-Bahariya G. – Nowy meteoryt z Libii
- Jadwiga Biała – Pierwszy polski doktorat z meteorytyki
- Stanisław Ciechanowicz – Problem bilansu powierzchni Ziemi w geologii
- Agata Duczmal-Czernikiewicz, Łukasz Karwowski, Ryszard Kryza, Andrzej Muszyński, Andrzej Pilski, Krzysztof Socha – Skład mineralny największego meteorytu Polski
- Agnieszka Gurdziel, Łukasz Karwowski – Wietrzenie meteorytów
- Bogusława Hurnik – Niezwykły meteoryt Thagish Lake i problemy z jego klasyfikacją
- Hieronim Hurnik – Materia trzech komet okresowych
- Anna Karczemska, Iwona Szynkowska, Marcin Kazanecki, Marian Szurgot, Łukasz Karwowski, Tadeusz Paryjczak, Stanisław Mitura – Zastosowanie nowych metod analitycznych w badaniach meteorytów
- Łukasz Karwowski, Grzegorz Brzustowicz – Strzelce Krajeńskie – deszcz meteorytów czy kataklizm średniowieczny?
- Łukasz Karwowski, Andrzej Kotowiecki – Cieszyn – nowy polski meteoryt
- Agnieszka Kryszczyńska – 809 Lundia – podwójna zagadka
- Andrzej Manecki, Jadwiga Biała – Z prac nad historią meteorytyki polskiej
- Arkadiusz Olech, Przemysław Żołądek – Możliwości obliczeniowe Polskiej Sieci Bolidowej na przykładzie bolidu PF040706a
- Wojciech Tomasz Stankowski – Najnowsze luminescencyjne dane wieku impaktów w Morasku, Kaali i Ilumetsa
- Jerzy Strzeja – Lodowe meteoryty, kosmiczne galarety i kamienie jak pył
- Karol Szlachta, Jolanta Gałązka-Friedman, Agnieszka Wojnarowska, Adam Maliszewski – Wyniki badań pyłu komety Wild2
- Agnieszka Wojnarowska, Karol Szlachta, Jolanta Gałązka-Friedman, Adam Maliszewski – Przegląd wyników badań moessbauerowskich przeprowadzonych przez sondy Spirit i Oportunity
- Adam Maliszewski, Karol Szlachta, Jolanta Gałązka-Friedman, Agnieszka Wojnarowska, Nonna Bakun-Czubarow – Badania moessbauerowskie meteorytu Zakłodzie
- Marian Szurgot, Anna Karczemska, Stanisław Mitura, Krzysztof Jakubowski – Analityczna mikroskopia elektronowa w badaniach chondrytów węglistych
- Franc Zalewski – Kratery w okolicach Kairu. Egipt

REFERATY / SESJA POPULARNA

- Jadwiga Biała – Od granic Wszechświata do Pułtuska
- Łukasz Karwowski – Meteoryty w historii Ziemi
- Tadeusz Przylibski – Odkrywanie nowego minerału

POSTERY


-

Wiesław Czajka – Mapa spadków materii kosmicznej na obszar Polski

-

Mariusz Paszkowski, Wiesław Czajka – Struktura Pełczy na Wołyniu – jeszcze jeden impakt z granicy K-T

INFORMACJE DLA PRZYGOTOWUJĄCYCH REFERATY DO PUBLIKACJI

wymogi, szablon


NOCLEGI

Zapewniamy noclegi:
1. W hotelu Relax przy ul. Żołnierskiej 13a (w pobliżu Obserwatorium Astronomicznego) w pokojach 1 i 2 osobowych, cena noclegu wynosi: pokój 1-osobowy 109 zł za dobę, miejsce w pokoju 2-osobowym 63 zł za dobę od osoby.
2. W Szkolnym Schronisku Młodzieżowym przy ul. Kościuszki 72/74, cena noclegu wynosi około 25 zł + opłata miejscowa 1,71 zł / dobę. 


WYŻYWIENIE

Wszystkie posiłki przygotowane będą w barze Farmer przy ul. Głowackiego 6, całodzienne wyżywienie - 40 zł.


RELACJA

Prosimy o zgłaszanie się chętnych do przygotowania relacji z Konferencji.