CO ZROBIĆ GDY ZNAJDZIESZ...
Polski Serwis Meteorytów

 

Ozdoba

Jeżeli jesteśmy świadkami spadku należy koniecznie zanotować kierunek lotu, czas i inne dostrzeżone zjawiska związane ze spadkiem, a także jeśli powstał krater, powinno się zmierzyć jego głębokość i średnicę oraz wysokość ewentualnego wału otaczającego to zagłębienie. Idealnie byłoby zrobić zdjęcie krateru lub choćby rysunek i oczywiście jak najszybciej poinformować najbliższe obserwatorium astronomiczne lub muzeum geologiczne. Można również pisać na jeden z następujących adresów: Sekcja Meteorów i Meteorytów PTMA, ul.św.Tomasza 30/8, 31-027 Kraków lub Polskie Towarzystwo Meteorytowe, Uniwersytet Śląski Wydział Nauk o Ziemi, ul.Będzińska 60, 41-200 Sosnowiec. W tak idealnej sytuacji, by zobaczyć spadek meteorytu, mogą znaleźć się tylko nieliczni. Pozostałym zaleca się uważne oglądanie nietypowych kamieni (uwzględniając cechy wymienione na stronie -"Jak rozpoznawać meteoryty"). Jeżeli mamy już podejrzany kamień, należy odciąć lub odłupać mały fragment o powierzchni 1cm kw. (około 20 g) i przesłać go na jeden z powyższych adresów. Małe okazy można przesyłać w całości. Nie wolno pod żadnym pozorem ciąć okazu piłą tarczową tzw.gumówką lub palnikiem, ponieważ po takiej "obróbce" okaz jest już stracony dla nauki. Świeżo spadłych meteorytów nie należy czyścić ani moczyć. Jeżeli po sprawdzeniu chcą Państwo odzyskać nadesłane kamienie, proszę to wyraźnie zaznaczyć w liście. W przypadku gdyby okazało się, że są to jednak meteoryty, istnieje możliwość aby je od Państwa kupić. Zasady przyjmowania próbek do badania przez PTMA są następujące:
- przesyłający zobowiązuje się do wpłaty kwoty 50zł opłaty za badania laboratoryjne w przypadku, gdy wstępna ocena wskaże, że przesłany kamień może być meteorytem lub wartościowym obiektem geologicznym, potem przesłana próbka jest odsyłana do znalazcy wraz z odpowiednim certyfikatem,
- PTMA odpowiada na listy tylko w przypadku, gdy przesłany okaz okaże się być meteorytem, 
- bezwartościowych kamieni nie zwraca się, 
- nie dokonuje się klasyfikacji ziemskich kamieni i minerałów, 
- ze względu na duże ilości okazów przesyłanych do oceny mogą występować kilkumiesięczne opóźnienia w skierowaniu ich do analizy,
- prosimy o rozwagę w doborze kamieni, które mają być do nas przesłane - nie należy dostarczać m.in. tych, które nie posiadają właściwości magnetycznych.