DEFINICJE, OBJAŚNIENIA
Polski Serwis Meteorytów

 

Ozdoba

METEOROIDY - są najmniejszymi spośród obiektów stanowiących pozostałość tworzywa, z którego ponad 4,5 mld lat temu powstał Układ Słoneczny. Nie da się ich - ze względu na niewielkie rozmiary - bezpośrednio zaobserwować, a o istnieniu tych ciał można się dowiedzieć jedynie pośrednio. Dowodami obserwacyjnymi obecności meteoroidów w przestrzeni międzyplanetarnej są przede wszystkim zjawiska meteorów, a także liczne kratery, obserwowane na powierzchni Księżyca, planet, większości satelitów i planetoid, których znaczna część powstała w wyniku uderzeń meteoroidów. Nie ma wyraźnie określonej granicy wielkości lub masy między planetoidami i jądrami komet a meteoroidami, wiadomo natomiast, że spora częś meteoroidów pochodzi bądź to z rozpadu planetoid spowodowanych zderzeniami, bądź też z ewolucyjnego rozkruszania się jąder komet. - "Urania" 11/96