DEFINICJE, OBJAŚNIENIA
Polski Serwis Meteorytów

 

Ozdoba

GÓRNA ŚWIDNICA - meteoryt został znaleziony na jesieni 1857r. w miejscowości Górna Świdnica, 3 km od Wschowy. Z ówczesnej literatury wiadomo, że spadek miał miejsce rok wcześniej, ale bez dokładnego oznaczenia dnia. Można przypuszczać, że spadek ten pochodził z bolidu obserwowanego na Śląsku 12 października 1856r. około godz.18. Prawdopodobnie był to meteoryt kamienny chondryt lub achondryt. Okaz uległ zagubieniu lub został skradziony jeszcze przed I wojną światową. - "Meteoryty Polski" J.Pokrzywnicki.

Uwaga dot. nazwy: w literaturze meteoryt ten jest określany jako Świdnica Górna, jednak wg informacji przekazanej przez prof.Łukasza Karwowskiego nie ma obecnie takiej miejscowości, a prawidłowa nazwa to Górna Świdnica, tak nazywał się kiedyś ten majątek. Obecnie wieś nazywa się Siedlnica, współrzędne 51.45 i 16.21. Meteoryt spadł w 1856r., a został znaleziony jesienią 1857r., prawdopodobnie był to meteoryt kamienny o gęstości 3,018, brak dokładnego opisu.