DEFINICJE, OBJAŚNIENIA
Polski Serwis Meteorytów

 

Ozdoba

ŚWIECIE - został znaleziony w 1850r. podczas niwelacji piaszczystego pagórka na lewym brzegu Wdy, koło Świecia nad Wisłą. Prace były wykonywane w związku z budową kolei żelaznej na tym terenie. Kamień wykopano z głębokości około 4 stóp i ważył on około 21,5 kg. Następnie przewieziono go do Berlina, gdzie dziś znajduje się blisko połowa tego okazu. Reszta podzielona na części trafiła do różnych kolekcji na świecie. Fragment tego meteorytu, uzyskany w zamian za okaz meteorytu Łowicz znajduje się w Muzeum Ziemi PAN w Warszawie, drugi okaz można zobaczyć w Planetarium w Olsztynie. Świecie to meteoryt żelazny, oktaedryt średnioziarnisty. - "Kamienie z polskiego nieba" A.S.Pilski.

 Zdjęcie zaczerpnięte z www.meteoryt.z.pl