SEMINARIUM METEORYTOWE
OLSZTYN 2001
ŚWIĘTO MIŁOŚNIKÓW METEORYTÓW

Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie, Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne oraz Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii zorganizowały SEMINARIUM METEORYTOWE. Impreza odbyła się w dniach 26 - 27 kwietnia 2001r. w Olsztyńskim Planetarium przy ul.Piłsudskiego 38. Dodatkowo w dniu 28 kwietnia zaproszono uczestników na wycieczkę "Śladami Mikołaja Kopernika" połączoną ze zwiedzaniem Lidzbarka Warmińskiego i Fromborka.

 

SPRAWOZDANIE Z SEMINARIUM
KOMENTARZ UCZESTNIKA
FOTOREPORTAŻ
PROGRAM SEMINARIUM
SPIS REFERATÓW

 

SPRAWOZDANIE Z SEMINARIUM

Znakomite i wyczerpujące sprawozdanie zostało przygotowane przez Martę Zub i Szymona Kozłowskiego - uczestników seminarium z Zielonej Góry. Materiał ten znajduje się na stronie http://astro.ia.uz.zgora.pl/~simkoz/meteoryt/ w dziale Nowości. W związku z powyższym rezygnuję z przygotowania własnego sprawozdania i ograniczam się do osobistego komentarza na temat spraw związanych z organizacją Seminarium oraz do fotoreportażu z omawianej imprezy.

 

KOMENTARZ UCZESTNIKA

Nie wiem czy podtytuł tej strony - Święto miłośników meteorytów - oddaje w pełni nastrój panujący na Seminarium i czy inni uczestnicy zgadzają się z użyciem takiego określenia. Dla mnie było to jednak święto, które długo będzie wspominane z nadzieją i oczekiwaniem na następne podobne spotkanie. Ciekawe referaty, znakomici wykładowcy i wzajemna wymiana doświadczeń pomiędzy badaczami meteorytów wśród których byli geologowie, astronomowie, fizycy, chemicy oraz pomiędzy miłośnikami i kolekcjonerami meteorytów, to znakomita okazja do rozwoju tej dziedziny nauki. Na podkreślenie zasługuje perfekcyjna organizacja Seminarium - mam tu na myśli m.in. teczkę z materiałami na temat programu imprezy i miasta Olsztyna, identyfikatory, dzięki którym można było szybko rozpoznać osoby, które do tej pory znało się tylko z imienia i nazwiska, dbałość o sprawny i terminowy przebieg programu imprezy (m.in. dzięki temu, że każda sesja referatowa miała swojego przewodniczącego), ciekawe zajęcia po wykładach - zwiedzanie obserwatorium, seans w planetarium, wycieczka do Lidzbarka Warmińskiego i Fromborka, znakomite kolacje przygotowane przez miejscową szkołę gastronomiczną. Miłym akcentem było nowe wydanie katalogu "Meteoryty w zbiorach polskich 2001" autorstwa Andrzeja S.Pilskiego, który to katalog został bezpłatnie rozdany uczestnikom. Czego zabrakło? Moim zdaniem przede wszystkim zabrakło samych meteorytów, które mogły być ilustracją przedstawionych referatów, zabrakło zwiedzania miasta, w którym odbyło się Seminarium, w tym szczególnie gotyckiego zamku kapituły warmińskiej wzniesionego w XIV wieku z licznymi pamiątkami po Mikołaju Koperniku, zabrakło wystąpienia przedstawiciela kolekcjonerów meteorytów, którzy skupili swoją aktywność na nieoficjalnych wieczornych spotkaniach...

 

FOTOREPORTAŻ (aktualnie tylko wspólne zdjęcie uczestników Seminarium dostępne jest w pełnym wymiarze). 

W SALI WYKŁADOWEJ
         
   
prof.dr hab. H.Hurnik   dr W.I.Cwietkow   dr J.Siemiątkowski
   
prof.dr.hab. Ł.Karwowski   audytorium 1   audytorium 2
         
W CZASIE PRZERW I PO WYKŁADACH
         
   
przed kolacją 1   przed kolacją 2   autografy
   
w holu głównym   kolekcjonerzy 1   przed seansem
         
SŁYNNE SPOTKANIA W POKOJU 317
         
   
kolekcjonerzy 2   kolekcjonerzy 3   kolekcjonerzy 4
       
autor        
         
WYCIECZKA ŚLADAMI MIKOŁAJA KOPERNIKA
         
   
Lidzbark Warmiński   w zamku   walki rycerskie 1
   
walki rycerskie 2   na wieży Radziejowskiego   Frombork
         
INNE
         
   
wspólne zdjęcie   obserwatorium w Olsztynie   Hotel Kopernik w Olsztynie
       
kolacja w planetarium        
         
PROGRAM SEMINARIUM
 

godziny

26-04 (czwartek)

godziny

27-04 (piątek)

9,00

uroczyste otwarcie

9,00-11,00

sesja referatowa

9,30-11,00

sesja referatowa

11,00-11,30

kawa / herbata

11,00-11,30

kawa / herbata

11,30-13,30

sesja referatowa

11,30-13,30

sesja referatowa

13,30-15,00

obiad

13,30-15,00

obiad

15,00-17,00

sesja referatowa

15,00-16,00

sesja referatowa

17,00

zakończenie seminarium

16,00-16,30

kawa / herbata

17,30-18,30

projekcja w Planetarium

16,30-17,30

sesja referatowa

  19,00

 kolacja

17,30-19,00

zwiedzanie Obserwatorium

 

 

19,00

uroczysta kolacja

   
 

SPIS REFERATÓW

doc. dr hab. Nonna Bakun-Czubarow; dr Jolanta Gałązka-Friedman - Mossbauerowskie badania meteorytów,
dr Jadwiga Biała - Problemy z planetami,
doc. dr hab. Jerzy Borucki - Formy występowania żelaza metalicznego i troilitu w chondrycie Baszkówka,
prof. dr hab. Rajmund Dybczyński - Badania nad określaniem zawartości pierwiastków w chondrytach Baszkówka i Mt Tazerzait oraz rozważania nt. podobieństwa obu meteorytów,
prof. dr hab. Stanisław Hałas; Piotr Mackiewicz - Pomiary zawartości potasu w meteorytach metodą rozcieńczania izotopowego,
prof. dr hab. Hieronim Hurnik - Problemy pyłu kosmicznego,
doc. dr hab. Tadeusz Jarzębowski - Planety - uboczny produkt ewolucji gwiazd,
dr Tadeusz Jopek - Astronomia meteorytowa,
prof. dr hab.Łukasz Karwowski - Meteoryt Gujba - nowy rodzaj chondrytu czy zmiana skali wielkości chondr,
prof. dr hab. Łukasz Karwowski; dr Jacek Siemiątkowski - Skład fazowy meteorytu Zakłodzie,
mgr Andrzej S. Pilski; dr Tadeusz A. Przylibski; dr Paweł P. Zagożdżon - Petrologia chondrytu L5 Baszkówka jako odzwierciedlenie budowy i procesu formowania się powierzchni ciała macierzystego,
mgr Elżbieta Plucińska - Jak odkrywane są planety innych gwiazd?,
dr Jacek Siemiątkowski - Badanie statystyczne różnorodności składu mineralnego chondr i ich struktur z meteorytu Baszkówka,
dr Jacek Siemiątkowski - Meteoryt Baszkówka-dowód na protoplanetarny dysk, czy istnienie chondrytowych planetoid,
dr Marian Stępniewski - Z historii meteorytyki,
dr Marian Stępniewski - Meteoryty kopalne,
dr Marian Szurgot; Andrzej Rybak - Mikromorfologia powierzchni trawionych kryształów i meteorytów.