Polskie Towarzystwo Meteorytowe

 
 
Informacje o Towarzystwie / Dokumenty
 
Rok 2014 Uchwała Zarządu PTMet nr UZ/1-11/2014 z 29.11.2014 / (nowe logo)
  Uchwała Zarządu PTMet nr UZ/2-11/2014 z 29.11.2014 / (nowa firmówka)
 

Protokół z Walnego zebrania PTMet we Wrocławiu - 27.06.2014

Uchwała Walnego Zebrania nr 1/2014

 

Uchwała Walnego Zebrania nr 2/2014

 

Uchwała Walnego Zebrania nr 3/2014

  Sprawozdanie Zarządu PTMet za okres 2013 - 06.2014
 

Sprawozdanie Skarbnika z działalności PTMet za rok 2013

 

Raport Komisji Rewizyjnej

   
Rok 2013 Protokół z Walnego Zebrania członków PTMet w Olsztynie - 13.04.2013
  Uchwała Walnego Zebrania nr 1/2013
  Uchwała Walnego Zebrania nr 2/2013
  Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2012/13
  Raport Komisji Rewizyjnej
   
Rok 2012 Zawiadomienie o Walnym Zebraniu członków PTMet w Łowiczu - 21.04.2012 r.
  Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2011/12
  Protokół z Walnego Zebrania członków PTMet w Łowiczu - 21.04.2012 r.
Uchwały Walnego Zebrania: uchwała 1, uchwała 2, uchwała 3, uchwała 4
  Raport Komisji Rewizyjnej
   
Rok 2011 Zaproszenie na Walne Zebranie członków PTMet w Olsztynie - 09.04.2011 r.
  Sprawozdanie Zarządu: z działalności i finansowe za rok 2010
  Protokół z Walnego Zebrania członków PTMet w Olsztynie - 09.04.2011 r.
Uchwały Walnego Zebrania
  Raport Komisji Rewizyjnej
   
Rok 2010 Zaproszenie na Walne Zebranie członków PTM w Krakowie - 24.04.2010r.
  Protokół z Walnego Zebrania członków PTM w Krakowie - 24.04.2010
  Raport Komisji Rewizyjnej
   
Rok 2009 Zaproszenie na Walne Zebranie członków PTM w Olsztynie - 25.04.2009r.
  Protokół nr 33 z VII Walnego Zebrania członków PTM w Olsztynie - 25.04.2009
  Sprawozdanie Zarządu z działalności PTM w ósmym roku (2009)
  Raport Komisji Rewizyjnej za siódmy rok działalności PTM (2009)
   
Rok 2008 Zaproszenie na Walne Zebranie członków PTM we Wrocławiu - 19.04.2008r.
  Protokół nr 32 z VI Walnego Zebrania członków PTM we Wrocławiu - 19.04.2008
  Sprawozdanie Zarządu z działalności PTM w siódmym roku (2008)
  Raport Komisji Rewizyjnej za siódmy rok działalności PTM (2008)
   
Rok 2007 Zaproszenie na Walne Zebranie członków PTM w Olsztynie - 21.04.2007r.
  Protokół nr 27 z V Walnego Zebrania członków PTM w Olsztynie - 21.04.2007
  Protokół nr 31 z posiedzeń Zarządu PTM za okres 01.01 - 31.12.2007
  Sprawozdanie Zarządu z działalności PTM w szóstym roku (2007)
  Raport Komisji Rewizyjnej za szósty rok działalności PTM (2007)
   
Rok 2006 Zaproszenie na Walne Zebranie członków PTM w Wyszkowie - 09.04.2006
  Protokół nr 24 z IV Walnego Zebrania członków PTM w Wyszkowie - 09.04.2006
  Protokół nr 25 z posiedzeń Zarządu PTM za okres 09.04 - 07.10.2006
  Protokół nr 26 z posiedzeń Zarządu PTM za okres 08.10 - 31.12.2006
  Sprawozdanie Zarządu z działalności PTM w piątym roku (2006)
  Raport Komisji Rewizyjnej za piąty rok działalności PTM (2006)

Rok 2005 Protokół nr 18 z posiedzenia Zarządu PTM - 14.01.2005
Protokół nr 19 z posiedzenia Zarządu PTM - 22.04.2005
Zaproszenie na Walne Zebranie członków PTM w Olsztynie - 24.04.2005r.
Protokół nr 20 z III Walnego Zebrania członków PTM w Olsztynie - 22.04.2005
Protokół nr 21 z posiedzenia Zarządu PTM - 21.09.2005
Protokół nr 22 z posiedzenia Zarządu PTM - 05 i 06.11.2005
  Protokół nr 23 z posiedzenia Zarządu PTM - 10.12.2005
Uchwała o zasadach prowadzenia księgowości w PTM 
Uchwała o zasadach ochrony danych osobowych w PTM
  Sprawozdanie Zarządu z działalności PTM w czwartym roku (2005)
  Raport Komisji Rewizyjnej za czwarty rok działalności PTM (2005)
   
Rok 2004 Protokół nr 10 z posiedzenia Zarządu PTM - 15.01.2004r.
Protokół nr 11 z posiedzenia Zarządu PTM - 03.03.2004r.
Protokół nr 12 z posiedzenia Zarządu PTM - 27.03.2004r.
Protokół nr 13 z posiedzenia Zarządu PTM - 15.06.2004r.
Protokół nr 14 z posiedzenia Zarządu PTM - 03.09.2004r.
Zaproszenie na Walne Zebranie członków PTM w Poznaniu - 25.09.2004r.
Protokół nr 17 z II Walnego Zebrania członków PTM w Poznaniu - 25.09.2004
Protokół nr 15 z posiedzenia Zarządu PTM - 07.11.2004r.
Protokół nr 16 z posiedzenia Zarządu PTM - 20.11.2004r.
Sprawozdanie Zarządu z działalności PTM w trzecim roku (2004)

Raport Komisji Rewizyjnej za trzeci rok działalności PTM (2004)


Rok 2003 Protokół nr 5 z posiedzenia Zarządu PTM - 19.03.2003r.
Protokół nr 6 z posiedzenia Zarządu PTM - 24-25.04.2003r.
Zaproszenie na Walne Zebranie członków PTM w Olsztynie - 25.04.2003r.
Protokół nr 7 z I Walnego Zebrania członków PTM w Olsztynie - 25.04.2003r.
Protokół nr 8 z posiedzenia Zarządu PTM - 13.09.2003r.
Protokół nr 9 z posiedzenia Zarządu PTM - 08.11.2003r.
Sprawozdanie Zarządu z działalności PTM w drugim roku (2003)
Raport Komisji Rewizyjnej za drugi rok działalności PTM (2003)

Rok 2002 Protokół nr 1 z posiedzenia komitetu założycielskiego PTM - 20.04.2002r.
Protokół nr 2 z posiedzenia komitetu założycielskiego PTM - 01.05.2002r.
Protokół nr 1 z posiedzenia Zarządu PTM - 18.09.2002r.
Protokół nr 2 z posiedzenia Zarządu PTM - 24.09.2002r.
Protokół nr 3 z posiedzenia Zarządu PTM - 16.10.2002r.
Zaproszenie na zjazd w Sosnowcu - 9/10.11.2002r.
Protokół nr 4 z posiedzenia Zarządu oraz spotkania członków PTM w Sosnowcu - 9/10.11.2002r.
Sprawozdanie Zarządu z działalności PTM w pierwszym roku (2002)
Raport finansowy PTM za pierwszy rok działalności (2002)
Raport Komisji Rewizyjnej za pierwszy rok działalności PTM (2002)

Inne: Deklaracja członkowska PTM / pdf
   
Stronę przygotował: Jarosław Bandurowski i Marek Woźniak (aktualizacja: 06 grudnia 2014 )