Polskie Towarzystwo Meteorytowe

 
 
Obrona pracy doktorskiej naszej kol. Agaty Krzesińskiej

Wrocław, 21 lutego 2014 roku.

Prowadzący
Doktorantka
I recenzent
II recenzent
Gratulacje
Publiczność na końcu

Przygotował: JBa, zdjęcia wykonał Wiesław Czajka