WYKRYWACZE METALI
Polski Serwis Meteorytów
 
     

Jak, gdzie i za ile kupić wykrywacz metali.

Informacje ogólne (na podstawie materiałów firmy Armand).

Po wojnie stosowano jedynie wykrywacze wojskowe zwane popularnie minerskimi. Zasadą działania takiego wykrywacza ( BFO ) było rozstrajanie się jednego z dwóch generatorów. Częstotliwość różnicowa dawała sygnał akustyczny w momencie pojawienia się metalu. Wykrywacze te dobrze spełniają swoją funkcje do poszukiwania dużych, płytko zakopanych min. Obecnie przy stosowaniu min, w których powierzchnia metalowa redukowana jest do minimum, nie spełniają swojej funkcji. Aktualnie stosuje się wykrywacze typu VLF, pracujące na niskich częstotliwościach rzędu od kilku do kilkunastu kiloherców. Obniżenie częstotliwości pracy wykrywacza ograniczyło efekt gruntowy (zmniejszenie zasięgu wykrywacza w gruncie w stosunku do zasięgu w powietrzu). Wykrywacze te posiadają dwie cewki - nadawczą i odbiorczą, a zakłócenie pola elektromagnetycznego pomiędzy tymi cewkami powoduje pojawienie się lub zmianę sygnału akustycznego. Wykrywacze te posiadają dobrą czułość na drobne przedmioty np. monety. Przełomem w budowie wykrywaczy była obróbka elektroniczna sygnału powodująca rozróżnienie przedmiotu z metalu kolorowego (diamagnetyku) od metalu żelaznego (ferromagnetyku), co znacznie ułatwia poszukiwania. Współczesne wykrywacze z rozróżnieniem metali pozwalają na ustawienie pokrętłem "Dyskryminacja" poziomu powierzchni "odrzucania" przedmiotu stalowego. Podczas poszukiwań może zmieniać się struktura podłoża piaszczystego na gliniaste lub kamieniste. Powoduje to zmiany sygnału akustycznego. Aby wyeliminować to zjawisko zwane efektem gruntowym stosuje się pokrętło "Grunt". Do dopasowania podłoża jak również do zmiany gwałtownych różnic temperatur oraz do zmiany wysokości sondy nad gruntem stosuje się przycisk "Zerowanie". Pokrętłem "Czułość" można zmniejszać zasięg pracy wykrywacza, a tym samym zwiększać jego stabilność. Do dopasowania głośności służy pokrętło "Głośność", niezastąpione przy pracy ze słuchawkami. Słuchawki pozwalają wyeliminować hałasy zakłócające, płynące z otoczenia (szum drzew, wiatru, potoku). Produkowane są również wykrywacze typu PI. Nie posiadają one rozróżnienia metali. Charakteryzują się dużym poborem prądu (duży koszt baterii), mniejszą stabilnością (częste regulacje układu). Zaletą ich jest brak spadku zasięgu w gruncie w stosunku do powietrza. Wadą jest również dobre wykrywanie drobnych przedmiotów stalowych np. odłamków artyleryjskich. Innym rodzajem wykrywaczy są wykrywacze typu nadajnik - odbiornik. Są to drogie i duże wykrywacze, pozwalające wykrywać jedynie duże przedmioty metalowe. Zaletą ich jest duży zasięg. Zachodnie wykrywacze dobrej klasy posiadają wymienne sondy o różnych wielkościach. Im większa sonda, tym większy zasięg wykrywacza. Małe sondy stosuje się np. w terenie "zaśmieconym" odpadkami stalowymi, do poszukiwań monet, do prac w ścianach budynków. Firmy zachodnie prześcigają się w ulepszaniu tych urządzeń. Pojawiły się wskaźniki na ciekłych kryształach (LCD), sterowanie bez pokręteł (klawiatura foliowa), określanie głębokości, wybiórcza mikroprocesorowa dyskryminacja, wbudowane akumulatory kadmowo - niklowe i ładowarki, praca całkowicie automatyczna.

Gdzie kupić wykrywacz.

01. V2 Militaria, www.v2militaria.pl
02. ARMAND, www.armand.pl, info o rodzajach wykrywaczy >>>
03. DENAR, http://denar.republika.pl
04. Viking, www.viking.waw.pl
05. Złote Runo, http://zloteruno.pl
06. PENelektronik, www.wykrywacze.com.pl