Uchwała Zarządu Polskiego Towarzystwa Meteorytowego w sprawie Wydawnictwa Jubileuszowego z okazji XX-to lecia Towarzystwa

Uchwała Zarządu Polskiego Towarzystwa Meteorytowego Nr 10/01/2022 z dnia 18 października 2022 roku
w sprawie Wydawnictwa Jubileuszowego z okazji XX-to lecia Towarzystwa

1. Zarząd PTMet podejmuje uchwałę o konieczności jak najszybszego wydania Wydawnictwa Jubileuszowego z okazji XX-to lecia Towarzystwa.
2. Zgodnie z poprawionymi obliczeniami kosztów wydania Zarząd PTMet decyduje o zamówieniu 200 egzemplarzy w cenie 40 PLN netto (42 PLN brutto).
3. Wydawnictwo będzie sprzedawane tylko w formie drukowanej członkom PTMet, którzy dokonają przedpłaty na konto Towarzystwa
w wysokości 45 PLN za egzemplarz.
4. Sprzedaż tylko w formie drukowanej potrwa co najmniej do końca Seminarium Meteorytowego w 2023 roku.
5. Zarząd PTMet wyraża zgodę na umieszczenie reklam w Wydawnictwie Jubileuszowym.