Walne Zebranie członków, 18 czerwca 2021, Jaworzno

Uprzejmie zapraszam wszystkich członków Polskiego Towarzystwa Meteorytowego na zwołane w dniu 18 czerwca 2021 roku (piątek) Walne Zebranie członków, które odbędzie się w tym roku w Jaworznie w Ośrodku Edukacji Ekologiczno-Geologicznej GEOsfera (ul. św. Wojciecha 100, 43-600 Jaworzno). Godzina rozpoczęcia Walnego Zebrania członków to 14:30.

Członkowie, którzy nie mogą przybyć na Walne Zebranie, mogą przesłać pisemną opinię odnośnie spraw będących tematem obrad Zebrania. Opinia taka jest uwzględniana jako głos przy podejmowaniu uchwały i odłączana do protokołu. Dopuszcza się możliwość dostarczenia wspomnianej opinii drogą elektroniczną.

Program Walnego Zebrania zostanie przesłany Państwu z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby osoby, które nie będą mogły uczestniczyć w Walnym Zebraniu miały możliwość przesłania swojej opinii. Najważniejsze sprawy, które muszą zostać poddane pod głosowanie dotyczą udzielenia absolutorium oraz zatwierdzenia bilansu finansowego. W tym roku nie przedłużono terminu na podjęcie uchwały dotyczącej zatwierdzenia bilansu finansowego, dlatego głosowanie to a tym samym również Walne Zebranie muszą odbyć się w czerwcu.

Do zobaczenia w Jaworznie!
Konrad Blutstein
Sekretarz PTMet