X Konferencja Meteorytowa w Pułtusku, 20 ‒ 21 kwietnia 2018 r.
(II komunikat)

pultusk-konf2018-b

Wstępny program Konferencji

Piątek 20 IV

9:00 – Uroczyste otwarcie Konferencji
9:10 – 9:40 Wykład inauguracyjny
9:45 – 10:45 I sesja referatowa
10:45 – 11:00 Przerwa kawowa
11:00 – 12:30 II sesja referatowa
12:30 – 14:00 Obiad
14:30 – 16:30 Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Meteorytowego
16:30 – 17:00 Przerwa kawowa
17:00 – 18:00 Sesja plakatowa
19:00   Uroczysta kolacja

Sobota 21 IV

9:15 – 10:45 III sesja referatowa
10:45 – 11:00 Przerwa kawowa
11:00 – 12:15 IV sesja referatowa
12:15 – 14:00 Obiad
14:00 – 15:30 V sesja referatowa
15:30 – 16:00  Przerwa kawowa
16:00 – 16:30 Podsumowanie i zakończenie cz.1 Konferencji

Niedziela 22 IV – cz.2. Konferencja w MZ PAN w Warszawie

11:00 – 13:30 VI sesja referatowa
13:30 – 15:30  Zwiedzanie kolekcji meteorytów MZ PAN

Obrady  I części  X konferencji odbywać się będą w Sali Sesyjnej Ratusza w Pułtusku, natomiast II części w Muzeum Ziemi PAN w Warszawie

Informujemy wszystkich członków Polskiego Towarzystwa Meteorytowego, że w piątek 20.04.2018 po południu odbędzie się Walne Zebranie PTMet. W tym roku czekają nas wybory do władz Towarzystwa, dlatego prosimy o niezawodny udział wszystkich członków PTMet. Pragniemy także przypomnieć, iż w razie nieobecności można upoważnić pisemnie jednego z Członków Towarzystwa do oddania głosu w imieniu nieobecnego Członka. Upoważnienie takie należy na samym początku Walnego Zebrania dostarczyć protokolantowi.

Zgłoszenia udziału

Osoby zainteresowane udziałem w Konferencji prosimy o wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego dostępnego na stronie PTMet do dnia 31.03.2018 r.
Opłata konferencyjna (z VAT) wynosi 100 zł.

W tym roku Towarzystwo będzie w stanie zrefundować połowę opłaty konferencyjnej osobom młodym oraz potrzebującym wsparcia finansowego. Jedynym warunkiem jest brak zaległości w opłacaniu składek. Jeżeli byłaby taka konieczność prosimy o kontakt. Informujemy jednocześnie, iż w takim przypadku nie ma możliwości wystawienia faktury VAT.

Opłata konferencyjna zawiera: udział w sesjach, materiały i gadżety konferencyjne, poczęstunek podczas przerw kawowych oraz „Kolację z okazji 150-lecia spadku Meteorytu Pułtusk”.

Wpłaty

Wpłaty należy dokonać do dnia 31.03.2018 na konto:

Polskie Towarzystwo Meteorytowe
Będzińska 60
41-200 Sosnowiec
nr konta: 08 1240 2988 1111 0000 3138 4304
z dopiskiem: X Konferencja Meteorytowa – imię i nazwisko uczestnika

Dla osób, które nie uiszczą opłaty konferencyjnej w terminie, opłata podczas Konferencji wynosi 120 PLN

Referaty i postery

Zachęcamy do podzielenia się własnymi wynikami badań i dociekań naukowych, zaprezentowania ciekawostek z dziedziny meteorytyki i astronomii, przygotowania referatów i posterów.

Streszczenia referatów powinny być przygotowane w edytorze MS Word. Rozmiar arkusza A4, marginesy 2,5 cm (wszystkie). Tekst, pisany czcionką Times New Roman, powinien być zorganizowany w porządku: na środku tytuł (wielkość czcionki 14 pkt), poniżej (wielkość czcionki 12 pkt, odstęp pojedynczy) imię nazwisko autora (autorów) oraz afiliacje, następnie słowa kluczowe, tekst główny (wyjustowany) oraz spis literatury. Sugerowana objętość streszczenia nie powinna przekraczać trzystu słów (jeden arkusz A4), w streszczeniu można umieszczać kolorowe ilustracje.

-> WZÓR ABSTRAKTU <-

Nadesłane streszczenia zostaną opublikowane w formie materiałów konferencyjnych.
Termin nadsyłania streszczeń: 10.04.2018 na adres: ptmet.konferencja@gmail.com

Noclegi

Rezerwacje noclegów odbywa się we własnym zakresie ale dla ułatwienie podajemy kilka propozycji :

Dom Polonii w Pułtusku (zniżka na hasło „Meteoryt Pułtusk”)
ul. Szkolna 11, 06-100 Pułtusk
recepcja@zamekpultusk.pl
telefon / fax 48 23 692 90 00 / 48 23 692 05 24

Hotel Baltazar (ok 1.2 km od centrum)
Baltazara 41, 06-100 Pułtusk
http://hotel-baltazar.com.pl
tel. 23 692 04 75

Hostel POLON (ok 4 km od centrum, najtańsze rozwiązanie)
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9, 06-100 Pułtusk
http://ilpro.pl/hostel/index.htm
tel. 23 692 82 21

W Pułtusku istnieje także możliwość wynajęcia całego pensjonatu.

Terminarz

– nadsyłanie streszczeń referatów do 10.04.2018
– nadsyłanie zgłoszeń do 20.04.2018
– opłata konferencyjna do 31.03.2018
– opłata konferencyjna po 31.03.2018 – 120 pln