X Konferencja Meteorytowa w Pułtusku, 20 ‒ 21 kwietnia 2018 r.
(I komunikat)

pultusk-konf2018-b

ZAPROSZENIE
Polskie Towarzystwo Meteorytowe ma przyjemność zaprosić na X Konferencję Meteorytową, która odbędzie się w Pułtusku, w dniach 20 ‒ 21 kwietnia 2018.
Konferencja stanowi świetna okazję do poszerzenia wiedzy z zakresu astronomii i meteorytyki, jest spotkaniem kolekcjonerów i ludzi nauki, wspaniałą możliwością do wymiany doświadczeń dotyczących materii pozaziemskiej i nawiązywania kontaktów zarówno pod kątem przyszłej współpracy naukowej, wymiany okazów, jak i towarzyskich.

MIEJSCE I DATA
Nadchodząca X Konferencja Meteorytowa odbędzie się w Sali Sesyjnej Ratusza w Pułtusku w dniach 20 ‒ 21 kwietnia 2018.

PROGRAM
Szczegółowy program seminarium zostanie przesłany w II komunikacie. Jednocześnie informujemy wszystkich członków Polskiego Towarzystwa Meteorytowego, że w piątek 20.04.2018 popołudniu odbędzie się Walne Zebranie PTMet oraz wybory nowych władz Towarzystwa

REFERATY I POSTERY
Zachęcamy do podzielenia się własnymi wynikami badań i dociekań naukowych, zaprezentowania ciekawostek z dziedziny meteorytyki i astronomii, przygotowania referatów i posterów.

NOCLEGI
Noclegi można zarezerwować indywidualnie w Domu Polonii w Pułtusku na hasło „Meteoryt Pułtusk”.
Dom Polonii w Pułtusku
ul. Szkolna 11, 06-100 Pułtusk
recepcja@zamekpultusk.pl
telefon / fax 48 23 692 90 00 / 48 23 692 05 24

KOMITET ORGANIZACYJNY:
– Jadwiga Biała – przewodnicząca
– Zbigniew Tymiński
– Janusz Kosiński
– Jolanta Gałązka-Friedman

z pozdrowieniami
Organizatorzy