Konferencja odwołana
XI Konferencja Meteorytowa w Sosnowcu, 24-25 kwietnia 2020 r.

Szanowni Państwo!

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną związaną z koronawirusem w Polsce, oraz zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach o zakazie organizacji m.in. konferencji, spotkań, seminariów, zjazdów organizowanych na terenie UŚ, jesteśmy zmuszeni odwołać XI Konferencję Meteorytową. Organizatorzy postanowili przełożyć spotkanie na wrzesień br. Dokładny termin zostanie podany później. Pragniemy jednocześnie poinformować, że dokonane opłaty konferencyjne mogą być wykorzystane w późniejszym terminie, a wysłane abstrakty zostaną użyte w programie konferencji we wrześniu.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego
Krzysztof Szopa