Zarząd PTMet prosi o nadsyłanie informacji o działalności indywidualnej Członków Towarzystwa

Przypominamy, że w związku z koniecznością przygotowania corocznego sprawozdania z działalności Zarząd PTMet prosi o nadsyłanie informacji o działalności indywidualnej Członków Towarzystwa w okresie od ostatniego Walnego Zebrania w Olsztynie do końca marca 2016 roku. Informacja ta powinna dotrzeć do Zarządu (na adres: sekretarz.ptmet@gmail.com) nie później, niż do dnia 15.04.2016 r. Dotychczas zaledwie kilka osób przesłało tę informację.