Zbieranie materiałów do 14 Tomu Roczników PTMet

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy.

Rozpoczęliśmy zbieranie materiałów do kolejnego 14 tomu Roczników PTMet.
Mile widziane artykuły oryginalne, których treść nie była nigdzie publikowana i wygłaszana. Również uprzejmie przypominamy i prosimy autorów referatów z konferencji i seminariów PTMet o przesłanie na adres redakcji artykułów w formacie do złożenia. Prosimy rozesłać tę prośbę do osób spoza PTMet z informacją o możliwości publikowania prac własnych w Rocznikach. Prace poświęcone oczywiście meteorytom.

Ważne: artykuły są recenzowane przed opublikowaniem przez specjalistów.
Zakończenie prac marzec/kwiecień 2023 r.
Materiały, zgodne z wytycznymi dla autorów, proszę przesyłać na adres wozniak@biol.uw.edu.pl
Wytyczne dla autorów:
https://www.ptmet.org.pl/old/ACTA/Info_dla_autorow_ACTA.pdf
.

Ewentualne zapytania proszę przesyłać na w/w adres.
Przypominamy: prosimy o przygotowanie do artykułów obszernych abstraktów po angielsku oraz podpisów do tabel i rycin również po angielsku.

Pełen dostęp do kompletnych artykułów znajduje się m.in. w:
Polish Scientific Journals Database (PSJD) – Acta Societatis Metheoriticae Polonorum
Biblioteka Nauki (BN) – Acta Societatis Metheoriticae Polonorum
Polska Bibliografia Naukowa (PBN) – Acta Societatis Metheoriticae Polonorum