† Ze smutkiem informujemy, że w dniu 9 października 2016 roku w wieku 97 lat odszedł od nas Profesor Hieronim Hurnik

hieronim_hurnikZe smutkiem informujemy, że w dniu 9 października 2016 roku w wieku 97 lat odszedł od nas Profesor Hieronim Hurnik. Astronom, znawca i miłośnik meteorytyki, a także Członek Honorowy Polskiego Towarzystwa Meteorytowego zawsze z uwagą i entuzjazmem uczestniczył w spotkaniach naszego Towarzystwa. Profesor aktywnie i chętnie brał udział w naszych konferencjach i seminariach, mimo że sił na to miał ostatnio coraz mniej. Do kresu swojej ziemskiej wędrówki popularyzował astronomię i wiedzę o meteorytach. Teraz wśród gwiazd może się tym wszystkim obiektom przyglądać z bliska, a w naszej pamięci pozostanie bliski i życzliwy nam na zawsze.

Jednocześnie pragniemy poinformować, że pogrzeb prof. Hurnika odbędzie się w najbliższy piątek 14.10.2016 r. o godz. 9:30 na poznańskim cmentarzu Junikowo.

Zarząd PTMet