Informacja Zarządu w sprawie wydawnictwa z okazji jubileuszu XX-to lecia PTMet

Szanowne Koleżanki i Koledzy

Informujemy, że niebawem ukaże się wydawnictwo PTMet (książka/pamiętnik) z okazji jubileuszu XX-to lecia naszego Towarzystwa.
Ponieważ finanse PTMet nie pozwalają na sfinansowanie tego wydawnictwa, dlatego też zwracamy się do wszystkich, którzy chcą wejść w jego posiadanie o pokrycie kosztów jego wydania i przesłania.

Każdy członek PTMet, który zechce nabyć pamiętnik wydany z okazji XX-to lecia proszony jest o dokonanie wpłaty na konto Towarzystwa:

Bank Pekao SA
08 1240 2988 1111 0000 3138 4304
Odbiorca:
Polskie Towarzystwo Meteorytowe
ul. Będzińska 60
41-200 Sosnowiec

kwoty 45 PLN.

KONIECZNIE Z PODANIEM CELU WPŁATY: Na cele statutowe PTMet

Ze względu na stan naszych finansów kwota ta może być większa w zależności od uznania i możliwości każdego z nas. WPŁATY NALEŻY DOKONAĆ DO DNIA 15 PAŹDZIERNIKA (termin nieprzekraczalny). Przedpłacone egzemplarze pamiętnika będziemy rozsyłać po jego wydaniu, tj. w listopadzie b.r.

Przy okazji Zarząd PTMet przypomina o konieczności uregulowania składek członkowskich. Osoby zalegające z wpłatami bardzo prosimy o jak najszybsze uregulowanie zaległości w tej kwestii.

Zarząd PTMet