Komunikat Zarządu nr 90 / 01.05.2013

Sosnowiec, 1 maja 2013 roku.

Koledzy i Koleżanki,
prosimy o zapoznanie się z komunikatem dla członków naszego Towarzystwa.

1. Nowo przyjęci członkowie Polskiego Towarzystwa Meteorytowego.

Decyzją nr 2 / 2013 Zarządu z dnia 12 kwietnia 2013 roku przyjęto następujących członków:

Nr leg., Imię i nazwisko, Wprowadzający I, Wprowadzający II

157, Robert Antoniak, Wiesław Czajka, Marek Woźniak
158, Grzegorz Białkowski, Wiesław Czajka, Marek Woźniak
159, Ryszard Rutkowski, Wiesław Czajka, Marek Woźniak

Decyzją nr 3 / 2013 Zarządu z dnia 13 kwietnia 2013 roku przyjęto następujących członków:

160, Wojciech Chodkowski, Krzysztof Matwiejczyk , Grzegorz Brodowicz
161, Dariusz Rojek, Krzysztof Matwiejczyk, Grzegorz Brodowicz

Nasze stowarzyszenie liczy obecnie 123 osoby.

2. Informujemy, że w Olsztynie zgodnie z planem, 13 kwietnia 2013 roku, po VII Seminarium Meteorytowym odbyło się Walne zebranie naszego stowarzyszenia. W zebraniu uczestniczyło 31 osób, w tym 2 nowo przyjęci członkowie. Treść głosowanych uchwał: TREŚĆ UCHWAŁ Szczegóły z zebrania zamieszczone będą w sprawozdaniu, które opublikujemy na stronie internetowej, jak tylko Koledzy prowadzący zebranie zamkną procedurę ich podpisywania pocztowego.

3. VII Seminarium Meteorytowe w Olsztynie przeszło do historii.
Było bardzo udane. Różne relacje na stronach:

Seminarium 2013
http://www.meteoryty.eu/viii-seminarium-meteorytowe-olsztyn-2013
https://picasaweb.google.com/(…)

4. Uczestnicy VII Seminarium Meteorytowego w Olsztynie mieli okazję wzbogacić swoją meteorytową biblioteczkę aż o 4 pozycje:

1) “Acta Societatis Metheoriticae Polonorum” – Roczniki PTMet Vol. 4, 2013”
2) Wiesław Czajka “Bolid wielkopolski. Okoliczności spadku meteorytu Morasko” 2013 (wydane nakładem własnym autora) (Chcący nabyć pozycję powinni nawiązać kontakt: astroblemy@astroblemy.pl)
3) Andrzej Manecki “Meteorytyka z elementami planetologii – glosariusz” 2013 (http://interstone.net.pl/?s=25&np=3&artID=130) (Chcący nabyć pozycję powinni nawiązać kontakt manecki@geol.agh.edu.pl)
4) “Morasko. Największy deszcz meteorytów żelaznych w Europie Środkowej” 2013 (praca zbiorowa, wydana w ramach projektu badawczego MNiSW) (Chcący nabyć pozycję powinni nawiązać kontakt: anmu@amu.edu.pl)

5. Zachęcamy do prenumeraty METEORYT-u. Kwartalnik jak zawsze na czasie, szczególnie jeśli chodzi o polska meteorytykę. Szczegóły prenumeraty: http://www.planetarium.olsztyn.pl/meteoryt

Zarząd Polskiego Towarzystwa Meteorytowego

Komunikat zredagował Skarbnik Wiesław Czajka