Marcin Kaczmarzyk (członek PTMet) obronił z wyróżnieniem pracę doktorską

22 marca 2023 członek Polskiego Towarzystwa Meteorytowego Marcin Kaczmarzyk, pracownik na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska
i Architektury Politechniki Rzeszowskiej obronił z wyróżnieniem pracę doktorską “Modelowanie energetyczne mieszkalnych obiektów
budowlanych lokalizowanych na powierzchni Księżyca
“.

Gratulujemy !