Ogłoszenie w sprawie meteorytów poszukiwanych do badań

UWAGA
ZAKŁODZIEITY POSZUKIWANE

W związku z realizacja projektu badawczego pt. „Zakłodzieity – pierwotne achondryty enstatytowe – nowa grupa meteorytów wśród achondrytów” zwracamy się do wszystkich osób mających dostęp do następujących materiałów: fragmentów meteorytów, płytek cienkich, zgładów (polerów) itp., lub całych okazów, z uprzejmą prośbą o:

udostępnienie tych materiałów do badań nieniszczących (wypożyczenie),
nieodpłatne udostępnienie do wykonania badań bez możliwości odzyskania materiału,
udostępnienie namiarów na osoby posiadające taki materiał i chcące go udostępnić lub odsprzedać,
sprzedaż materiałów do badań (autorzy badań posiadają bardzo ograniczone środki finansowe na zakup okazów).

Interesujące dla naszych badań są następujące meteoryty:
Zakłodzie
Ilafegh 009
Happy Canyon
QUE 94204
Y 8404
NWA 2965
NWA 4301
NWA 4799

oraz wszystkie inne meteoryty, które mogą być nazwane „Zakłodzie-like”, przede wszystkim ze względu na swoją strukturę i skład mineralny. W zamian za nieodpłatne udostępnienie materiałów do badań oferujemy oficjalne podziękowania we wszelkich naukowych i popularno-naukowych publikacjach, w których wykorzystamy wyniki badań z dostarczonych materiałów.

W imieniu zespołu badawczego (dr hab. Tadeusz A. Przylibski, prof. PWr, Prof. dr hab. Ryszard Kryza, Prof. dr hab. Łukasz Karwowski, Mgr Andrzej S. Pilski)