VIII KONFERENCJA METEORYTOWA
WROCŁAW, 27-29 VI 2014

fotoreportaż 


ORGANIZATORZY:
Polskie Towarzystwo Meteorytowe
Politechnika Wrocławska
Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii

KOMITET ORGANIZACYJNY:
Tadeusz A. PRZYLIBSKI
Tomasz JAKUBOWSKI
Katarzyna ŁUSZCZEK
Joanna GRUCHOT
Jakub RADWAN
Agata KRZESIŃSKA
Agata KULA
Jarosław BANDUROWSKI

KOMITET NAUKOWY:
Łukasz KARWOWSKI
Ryszard KRYZA
Andrzej MANECKI
Andrzej S. PILSKI
Tadeusz A. PRZYLIBSKI


SPONSORZY:
Canberra Packard Sp z o.o.

SHIM-POL A.M. Borzymowski


Zgłoszenia tematów referatów do: 14.04.2014

Wzór abstraktów do pobrania

Zgłoszenia na konferencję do 23.05.2014 z opłatą 100 zł
Zgłoszenia na konferencję późniejsze z opłatą 120 zł
Opłata konferencyjna dla gości z zagranicy 30 EUR

Noclegi we własnym zakresie


illaenus@gmail.com

Lista proponowanych hoteli we Wrocławiu

Zasady wystawiania faktur przez Skarbnika PTM-et


Program Konferencji