Projekt logo: Marek Woźniak PTMet

 

Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne
www.planetarium.olsztyn.pl

oraz
Polskie Towarzystwo Meteorytowe
www.ptmet.org.pl
zapraszają na VII Seminarium Meteorytowe,
które odbędzie się
w dniach 12-13 kwietnia 2013r. (piątek, sobota)

w siedzibie OPiOA w Olsztynie przy alei Piłsudskiego 38.

Jednocześnie informujemy,
że 13 kwietnia (sobota) o godz. 14.30
odbędzie się Walne Zebranie członków stowarzyszenia.

  

Komitet Organizacyjny Seminarium

 

Przewodniczący:

prof. Łukasz Karwowski, Prezes PTMet

Członkowie:

dr Jacek Szubiakowski, Dyrektor OPiOA
prof. Andrzej Manecki, AGH, PTMet
prof. Andrzej Muszyński, UAM, PTMet
mgr Agata Krzesińska, PTMet
Marcin Cimała, PTMet, IMCA
Elżbieta Plucińska, organizator OPiOA, PTMet
Wiesław Czajka, organizator, PTMet

 

Zgłoszenia uczestnictwa

 

Zgłoszenia uczestnictwa przyjmuje kol. Elżbieta Plucińska ela@planetarium.olsztyn.pl

 

Uczestnicy proszeni są o wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego: plik DOC, plik PDF.

  

Zgłoszenia tematów referatów

 

Termin zgłaszania tematów referatów i posterów 23 marca br.

Zgłoszenia przyjmuje kol. Agata Krzesińska agatakrz@twarda.pan.pl

 

Formularz zgłoszenia dla przygotowujących referaty i/lub postery:  DOC  lub PDF.

  

Opłata konferencyjna

 

Opłata konferencyjna 70 zł.

Prosimy wnosić opłatę konferencyjną do dnia 7 kwietnia 2013 roku na konto stowarzyszenia:

Bank Pekao S.A. 08 1240 2988 1111 0000 3138 4304

Rachunki będą wystawiane na miejscu w Olsztynie. Pytania w sprawach opłat i składek kierować

do kol. Wiesława Czajki skarbnik@astroblemy.pl

 

Zakwaterowanie

 

Dyrekcja Hostelu Relaks będzie uprzedzona o zjeździe PTMet i możliwości przybycia około 50 osób.

Hostel Relaks, Olsztyn, Żołnierska 13B, http://hostelrelaks.olsztyn.pl

Rezerwacji należy dokonać najlepiej do 30 marca 2013, podając hasło "Seminarium Meteorytowe".

Cena noclegu wynosi 60,- zł bez śniadania. Za dodatkową opłatą można zarezerwować również śniadanie.

Po 30 marca zamawianie hostelu odbywać się będzie indywidualnie, w miarę wolnych miejsc.

 

Kolacja koleżeńska

 

Koszt kolacji wliczony w opłatę konferencyjną. Miejsce spotkania: restauracja Gardenia, Żołnierska 4
(naprzeciwko hostelu RELAKS).

 

Imprezy towarzyszące

 

Wystawa meteorytów „Marsy i księżyce”.

 

Program seminarium

 
piątek 12.04.2013, Dzień Kosmonautyki

09.00 uroczyste otwarcie
09.30-11.00 sesja referatowa
11.00-11.30 kawa/herbata
11.30-13.00 sesja referatowa
13.00-15.00 obiad
15.00-16.00 sesja referatowa
16.00-17.00 kawa/herbata
17.00-19.00

sesja popularna

- Tomasz Jakubowski - Czy warto badać meteoryty i dlaczego?

- po odczycie astronomiczny kalendarz

- seans astronomiczny

19.00 kolacja koleżeńska

 

sobota 13.04.2013

09.00-11.00 sesja referatowa
11.00-11.30 kawa/herbata
11.30-13.00 sesja referatowa
13.00-14.00 obiad
14.00-14.30 sesja plakatowa
14.30-16.00 Walne Zebranie PTMet i dyskusja

 

Sesje referatowe

 

PIĄTEK

9.30 – 11.00 – sesja referatowa

Prowadzący: Prof. Łukasz Karwowski

Manecki A.

Meteorytyka a planetologia (30 min)

Hurnik B.

Meteoryty z Księżyca a meteoryty z Marsa – porównanie (30 min)

Hurnik H.

Nasz Księżyc – kratery na Księżycu (30 min)

11.30 – 13.00 – sesja referatowa

Prowadzący: Prof. Tadeusz A. Przylibski 

Kulesza S.

Mikroskopia sił atomowych – nowoczesne narzędzie badania topografii powierzchni materiałów (25 min)

Przylibski T.A., Kryza R., Łuszczek K., Pilski A.S.

Wyniki klasyfikacji nowego chondrytu zwyczajnego NWA (20 min)

Krzesińska A.

Chondryt Pułtusk – nie taki zwyczajny (25 min)

Przylibski T.A., Łuszczek K., Gruchot J.

Chondryty węgliste jako relikt materii sprzed okresu różnicowania się jej składu chemicznego prowadzącego do powstania złóż surowców metalicznych planet wewnętrznych i małych ciał Układu Słonecznego (20 min, możliwa zmiana tytułu)

15.00 – 16.00 – sesja referatowa

Prowadzący: Prof. Jolanta Gałązka - Friedman

Kosina R.

Nieznana natura meteorytów (15 min)

Przylibski T.A., Pilski A.S.

Wprowadzenie do klasyfikacji, opisu składu i genezy meteorytów (referat edukacyjny) (20 min)

Manecki A.

Klasyfikacje struktur i tekstur chondr (25 min)

SOBOTA

9.00 – 11.00 – sesja referatowa

Prowadzący: Prof. Andrzej Muszyński

Pilski A.S., Smuła Ł., Skirzewska M., Krzesińska A., Muszyński A.

Poszukiwania meteorytów w rezerwacie „Meteoryt Morasko” w roku 2012 (30 min)

Bulczak M.

Mikrometeoryty z wybranych miejsc w rezerwacie Meteoryt Morasko (15 min)

Adamiak F.

Poszukiwanie struktur pdf w osadach około 300 kg meteorytu (15 min)

Kosina R.

Pytania o kwarc metamorficzny i szokowy (20 min)

Biała J.

Meteoryt Łowicz w świadomości mieszkańców wsi z obszaru spadku (20 min)

11.30 – 13.00 – sesja referatowa

Prowadzący: Prof. Andrzej Manecki

Karwowski Ł., Jakubowski T., Woźniak M.

Nowy Shisr 176 – Oman (30 min)

Gałązka-Friedman J., Szlachta K., Woźniak M.

Wstępne wyniki pomiarów moessbauerowskich meteorytu Shsr 176 (30 min)

Szlachta K., Karwowski Ł., Gałązka-Driedman J., Woźniak M.

Badania moessbauerowskie frakcji mineralnych wyizolowanych z meteorytu Shisr 176 (30 min)

14.00 – 14.30 – sesja plakatowa

Prowadzący: Dr Jadwiga Biała, Mgr Andrzej Pilski

Przylibski T.A., Łuszczek K.

Surowce mineralne Układu Słonecznego

Krzesińska A., Gattacceca J., Rochette P.

Jak powstała więźba magnetyczna meteorytu Pułtusk

 

Zdjęcia z seminarium (01-25 Marek Woźniak, 26 Jadwiga Muszyńska)


01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 25 / 26

 

 

Ostatnia aktualizacja:21 kwietnia 2013 10:11

 

Opracowanie: JBa, na podstawie informacji dostarczonej przez Organizatorów