VIII SEMINARIUM METEORYTOWE


organizowane przez Polskie Towarzystwo Meteorytowe
i
Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne

Olsztyn, 24 - 25 kwietnia 2015 r.Zaproszenie


Polskie Towarzystwo Meteorytowe oraz Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne mają przyjemność zaprosić na VIII Seminarium Meteorytowe, które odbędzie się w Olsztynie, w dniach 24 -25 kwietnia 2015 roku, tj. jak zwykle w piątek i sobotę, z możliwością pozostania także dłużej i uczestniczenia już w mniej formalnych spotkaniach towarzyskich członków PTMet, do czego organizatorzy gorąco zachęcają.

Seminarium stwarza doskonałą możliwość poszerzenia wiedzy z zakresu astronomii i meteorytyki. Jest spotkaniem kolekcjonerów i ludzi nauki. Stanowi także wspaniałą okazją do wymiany doświadczeń dotyczących materii pozaziemskiej i nawiązywania kontaktów zarówno pod kątem przyszłej współpracy naukowej, wymiany okazów, jak i towarzyskich.


Miejsce i data

Nadchodzące VIII Seminarium Meteorytowe tradycyjnie odbędzie się w Olsztyńskim Planetarium i Obserwatorium Astronomicznym w Olsztynie w dniach 24 ‒ 25 kwietnia 2015 roku. Miasto to jest kolebką polskiej meteorytyki. W ramach seminarium odbędą się specjalne pokazy w planetarium oraz zostanie wygłoszony popularno-naukowy wkład doktora Tomasza Jakubowskiego. Szczególną atrakcją będą także zaplanowane obserwacje Księżyca, jeżeli tylko dopisze pogoda. Kolega Jerzy Strzeja wygłosi referat wprowadzający do obserwacji naszego satelity i struktur impaktowych na nim się znajdujących.

Wstępny program Seminarium

Piątek 24 IV

9:00 Uroczyste otwarcie Seminarium

9:10 – 9:40 Wykład inauguracyjny
Tadeusz A. Przylibski Pozaziemskie górnictwo i surowce mineralne
Układu Słonecznego

9:45 – 10:45 I sesja referatowa
9:45 – 10:05 Łukasz Karwowski, Krzysztof Szopa, Tomasz Brachaniec
Siewierz – nowy – „stary” meteoryt L5

10:05 – 10:25 Agata Krzesińska, Richard Wirth, Monika Kusiak
Zakłodzie w nanoskali – nowe spojrzenie na genezę meteorytu

10:25 – 10:45 Krzysztof Szopa, Tomasz Brachaniec, Łukasz Karwowski
Jedna warstwa – dwa impakty: historia meteorytu kopalnego z Lechówki

10:45 – 11:00 Przerwa kawowa

11:00 – 12:30 II sesja referatowa
11:00 – 11:20 Andrzej Muszyński Meteoryt Morasko – badania interdyscyplinarne
11:20 – 11:40 Agata Krzesińska
Skutki wydarzeń impaktowych we wczesnej historii chondrytowych ciał macierzystych

11:40 – 12:00 Radosław A. Wach, Katarzyna Łuszczek
Różnicowy kalorymetr skaningowy (DSC) jako użyteczne narzędzie do określenia cech termofizycznych meteorytów

12:00 – 12:20 Katarzyna Łuszczek, Radosław A. Wach
Wykorzystanie DSC do określenia gradientu temperaturowego w meteorytach

12:20 – 12:30 DYSKUSJA

12:30 – 14:00 Obiad

14:30 – 16:30 Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Meteorytowego

16:30 – 17:00 Przerwa kawowa

17:00 – 17:45 Wykład popularno-naukowy
Tomasz Jakubowski Diamenty w meteorytach

19:00 Uroczysta kolacja

21:00 – 22:30 Obserwacje Księżyca

Sobota 25 IV

9:15 – 10:45 III sesja referatowa
9:15 – 9:45 Bogusława Hurnik Okazy skał i meteoryty księżycowe
9:45 – 10:15 Hieronim Hurnik Cztery różne baseny na Księżycu
10:15 – 10:45 Jadwiga Biała Meteoryty i dalekie dyski

10:45 – 11:00 Przerwa kawowa

11:00 – 12:15 IV sesja referatowa
11:00 – 11:20 Grzegorz Uścinowicz
Jan Heweliusz, w 404 lata od narodzin, w 347 lat od wydania Cometographii,
w 328 lat od śmierci, życie astronoma w mieście Gdańsku

11:20 – 11:40 Wiesław Czajka Skąd nadleciały meteoryty moraskie?

11:40 – 12:00 Wiesław Czajka
Mechanizm tworzenia się zagłębień bezodpływowych na morenie moraskiej, tak zwanych „kraterów meteorytowych”
12:00 – 12:15 Marcin Stolarz, Zbigniew Tymiński
Wyprawa w obszar rozrzutu meteorytu Benguerir, Maroko

12:15 – 14:00 Obiad

14:00 – 15:00 Podróż do miliarda słońc – seans w planetarium

15:15 – 16:00 V sesja referatowa
15:15 – 15:35 Tomasz Brachaniec Studium polskich Mołdawitów
15:35 – 15:55 Joanna Gruchot Sudbury  przykład poimpaktowego złoża rud metali

16:00 – 16:30 Podsumowanie i zakończenie seminarium

Jednocześnie informujemy wszystkich członków Polskiego Towarzystwa Meteorytowego, że w piątek 24.04.2015 popołudniu odbędzie się Walne Zebranie PTMet. Dyskutowane będą na nim ważne dla dalszej działalności Towarzystwa zagadnienia, dlatego też prosimy o niezawodny udział wszystkich członków PTMet.


Zgłoszenia udziału

Osoby zainteresowane udziałem w Seminarium prosimy o wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego i przesłanie go na adres: ela@planetarium.olsztyn.pl do dnia 20.04.2015.


Koszty uczestnictwa

Opłata konferencyjna (z VAT) wynosi 100 zł i zawiera: udział w sesjach, materiały i gadżety konferencyjne, poczęstunek podczas przerw kawowych, kolację koleżeńską w piątek.

Wpłaty

Wpłaty należy dokonać do dnia 20.04.2015 na konto:

Polskie Towarzystwo Meteorytowe
Będzińska 60
41-200 Sosnowiec
nr konta: 08 1240 2988 1111 0000 3138 4304
z dopiskiem: VIII Seminarium meteorytowe – imię i nazwisko uczestnika


Dane płatnika do wystawienia faktury VAT* (prosimy o pełne dane jednostki)
Nazwa płatnika, Adres, NIP

Dla osób, które nie uiszczą opłaty konferencyjnej w terminie, opłata podczas seminarium wynosi 150 zł

Referaty i postery

Zachęcamy do podzielenia się własnymi wynikami badań i dociekań naukowych, zaprezentowania ciekawostek z dziedziny meteorytyki i astronomii, przygotowania referatów i posterów.

Streszczenia referatów powinny być przygotowane w edytorze MS Word. Rozmiar arkusza A4, marginesy 2,5 cm (wszystkie). Tekst, pisany czcionką Times New Roman, powinien być zorganizowany w porządku: na środku tytuł (wielkość czcionki 14 pkt), poniżej (wielkość czcionki 12 pkt, odstęp pojedynczy) imię nazwisko autora (autorów) oraz afiliacje, następnie słowa kluczowe, tekst główny (wyjustowany) oraz spis literatury. Sugerowana objętość streszczenia nie powinna przekraczać trzystu słów (jeden arkusz A4), w streszczeniu można umieszczać kolorowe ilustracje.


Nadesłane streszczenia zostaną opublikowane w formie materiałów konferencyjnych.
Termin nadsyłania streszczeń: 10.04.2015 na adres ptmet@wp.pl

Noclegi

Rezerwacje noclegów we własnym zakresie.

Do dnia 15.04.2015 indywidualne rezerwacje w hotelu Villa Pallas przy ul. Żołnierskiej 4, e-mail: villa@villapallas.pl, telefon: 89 535 01 15 (na hasło: "VIII Seminarium Meteorytowe" ze zniżką):

:: pokój 1-osobowy ze śniadaniem 125 zł/dobę (100 zł/dobę bez śniadania)
:: pokój 2-osobowy ze śniadaniem 190 zł/dobę (140 zł/dobę bez śniadania)

Można oczywiście rezerwować noclegi i wyżywienie indywidualnie także w innych miejscach. W przypadku chęci pozostania do niedzieli (26 IV) w Villi Pallas bardzo prosimy, o jak najwcześniejsze zarezerwowanie noclegów, najlepiej przed 15 marca!

Terminarz


:: nadsyłanie streszczeń referatów do 10.04.2015.
:: rezerwacja noclegów w Villi Pallas do 15.04.2015. (na hasło: "Seminarium Meteorytowe" ze zniżką); do 15.03.2015. jeżeli ktoś planuje pozostać dłużej (do niedzieli włącznie) w hotelu.
:: nadsyłanie zgłoszeń do 20.04.2015.
:: opłata konferencyjna do 20.04.2015.


Komitet naukowy


:: Dr hab. Tadeusz A. Przylibski, prof. nadzw. – przewodniczący, Prezes PTMet
:: Dr Jacek Szubiakowski – zastępca przewodniczącego, Dyrektor Olsztyńskiego
Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego
:: Dr Jadwiga Biała – członek Komisji Naukowej PTMet
:: Mgr Andrzej S. Pilski – członek Komisji Naukowej PTMet, Wielki Brat Polskiej Meteorytyki


Komitet Honorowy


:: Dr hab. Agnieszka Kryszczyńska – Prezes Polskiego Towarzystwa Astronomicznego
:: Prof. Łukasz Karwowski – Honorowy Prezes Polskiego Towarzystwa Meteorytowego
:: Prof. Andrzej Manecki – Członek Honorowy Polskiego Towarzystwa Meteorytowego
:: Piotr Grzymowicz - Prezydenta Olsztyna
:: Prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego


Komitet organizacyjny


:: Elżbieta Plucińska – przewodnicząca
:: Paweł Zaręba – grafik
:: Katarzyna Łuszczek – sekretarz


Wszystkie informacje dotyczące seminarium będą aktualizowane na bieżąco:

z pozdrowieniami
Organizatorzy