Polskie Towarzystwo Meteorytowe

 
 
Meteoryty w zbiorach Polskich
 

Prezentowany tu katalog, przygotowany i aktualizowany przez Andrzeja S. Pilskiego, jest kontynuacją wydań książkowych z roku 1995 i 2001. Podobnie jak tam jest ułożony według używanej obecnie klasyfikacji meteorytów. Jest tylko jedna istotna różnica: meteoryty żelazne zostały ułożone według klasyfikacji chemicznej, a nie strukturalnej, jak dotychczas. Spis nazw meteorytów, do którego trafimy wybierając Meteoryty, informuje, jakie meteoryty są w polskich zbiorach i do jakiej grupy należy interesujący nas okaz. W każdej grupie meteoryty są ułożone alfabetycznie według nazw, które są nazwami międzynarodowymi. Utworzono je zgodnie z zasadą, że meteoryt otrzymuje nazwę miejscowości lub innego obiektu geograficznego, w pobliżu którego spadł. Nazwa meteorytu nie ulega zmianie, gdy ze względów politycznych nazwa obiektu została zmieniona. Dlatego niektóre polskie meteoryty mają niemieckie nazwy, a polskie odpowiedniki są podane w nawiasach. Wybierając nazwę interesującego nas meteorytu trafiamy na stronę z jego opisem. Po krótszej lub dłuższej prezentacji samego  meteorytu wymienione są jego okazy w poszczególnych zbiorach. Okazy są charakteryzowane przez wagę, podaną w gramach, i skrót określający wygląd okazu. Jeśli okazy tego samego meteorytu występują w wielu zbiorach, zbiory te są ułożone kolejno według wagi największego posiadanego okazu.

Katalog można także przeglądać wybierając stronę Klasyfikacja i na niej interesujący nas typ meteorytu. Wtedy trafiamy na początek strony z meteorytami tego typu.

Katalog prezentuje polskie zbiory jako całość bez dzielenia na poszczególne kolekcje. Na stronie Kolekcje rozszyfrowane są tylko skróty, którymi oznaczone są zbiory przy opisach meteorytów. Poszczególne zbiory możemy zobaczyć tylko wtedy, gdy posiadają one własne strony internetowe, których adresy są podane obok nazwy zbioru. Przy nazwie zbioru podana jest też data ostatniej aktualizacji stanu danego zbioru.

Katalog obejmuje tylko te meteoryty, które zostały oficjalnie sklasyfikowane i nazwane, lub zostały  zgłoszone do Komisji Nazewnictwa Meteoritical Society, otrzymały prowizoryczne nazwy i można sprawdzić ich dane wpisując nazwę do wyszukiwarki na stronie www.meteoriticalsociety.org , a wygląd ich zgadza się z podaną tam charakterystyką. Wszystkie inne okazy, które wyglądają na meteoryty, ale nie spełniają powyższych kryteriów, umieszczone są na osobnej podstronie.

Stronę przygotował: Andrzej S.Pilski, pomoc techniczna Jarosław Bandurowski