Polskie Towarzystwo Meteorytowe > IX Seminarium Meteorytowe – Olsztyn 2017

IX Seminarium Meteorytowe – Olsztyn 2017

semmet_2017

———————————————————————-
:: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
:: KOMUNIKAT
:: PROGRAM SEMINARIUM
———————————————————————-

organizowane przez Polskie Towarzystwo Meteorytowe i Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne
Olsztyn, 21 – 22 kwietnia 2017 r.

Polskie Towarzystwo Meteorytowe oraz Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne mają przyjemność zaprosić na IX Seminarium Meteorytowe, które odbędzie się w Olsztynie, w dniach 21 -22 kwietnia 2017 roku.

Seminarium stwarza doskonałą możliwość poszerzenia wiedzy z zakresu astronomii i meteorytyki. Jest spotkaniem kolekcjonerów i ludzi nauki. Stanowi także wspaniałą okazję do wymiany doświadczeń dotyczących materii pozaziemskiej i nawiązywania kontaktów zarówno pod kątem przyszłej współpracy naukowej, wymiany okazów, jak i towarzyskich.

Program Seminarium

Piątek 21.04.2017

9:00 – 9:10 Uroczyste otwarcie Seminarium
dr Jacek Szubiakowski Dyrektor OPiOA, dr hab. Tadeusz A. Przylibski Prezes PTMet

9:10 – 9:40 Wykład inauguracyjny
Krzysztof Szopa*, Łukasz Karwowski, Tomasz Brachaniec
Polskie tektyty: ich charakterystyka, pochodzenie i obszar występowania

9:40 – 10:40 I sesja referatowa

9:40 – 10:00 Katarzyna Łuszczek
Zasoby i złoża surowców metalicznych na ciałach macierzystych chondrytów zwyczajnych

10:00 – 10:20 Jeremiasz Merkel*, Katarzyna Łuszczek
Zasobność w wybrane surowce metaliczne stref odmieszania planetarnych stopów krzemianowych
i metalicznych na podstawie analizy składu chemicznego pallasytów i mezosyderytów

10:20 – 10:40 Radosław Wach*, Marian Szurgot, Rainer Bartoschewitz
Braunschweig (L6) − właściwości termofizyczne troilitu

10:40 – 11:00 Przerwa kawowa

11:00 – 12:40 II sesja referatowa

11:00 – 11:20 Witold Szczuciński, Andrzej Muszyński, Agata Duczmal-Czernikiewicz*, Monika Szokaluk, Robert Jagodziński
Wnioski z badań w rejonie Rezerwatu Morasko

11:20 – 11:40 Agata M. Krzesińska*, Paul.F. Schofield, Kalotina Geraki, Joseph R. Michalski, Caroline L. Smith
Czy pod powierzchnią Marsa może istnieć życie? Wskazówki zapisane w nakhlitach

11:40 – 12:00 Monika Kusiak*, Agata Krzesińska, Richard Wirth, Patrík Koneny
Rutile as a possible recorder of various processes on meteoritic parent body, preliminary results

12:00 – 12:20 Andrzej Sylwester Pilski, Jarosław Bandurowski
15-lecie PTMet

12:30 – 14:00 Obiad

14:15 – 16:30 Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Meteorytowego

16:30 – 17:00 Przerwa kawowa

17:00 – 17:45 Wykład popularno-naukowy
Agnieszka Gurdziel Kosmitów walka o przetrwanie

18:00 *** Koncert pod Gwiazdami ***

20:00 Kolacja koleżeńska

22:00 – 22:30 Obserwacje w Obserwatorium

Sobota 22.04.2017

9:30 – 10:45 III sesja referatowa

9:35 – 9:55 Zbyszek Tymiński *, Przemysław Żołądek, Marcin Stolarz, Mariusz Wiśniewski, Arkadiusz Olech
O bolidzie Piecki i meteorytach, które spadły w okolicach Reszla

9:55 – 10:15 Marek Woźniak *, Łukasz Karwowski, Przemysław Duda, Martyna Jakubowska, Patrycja Rzepecka, Jolanta Gałązka-Friedman
Spektroskopia mossebauerowska – użyteczna technika w klasyfikacji niezwietrzałych chondrytów zwyczajnych

10:15 – 10:45 sesja posterowa
Marek Woźniak, Łukasz Karwowski, Przemysław Duda, Martyna Jakubowska, Patrycja Rzepecka, Jolanta Gałązka-Friedman
Badania mössbauerowskie siarczków żelaza w chondrytach zwyczajnych typu LL

Marek Woźniak, Łukasz Karwowski, Przemysław Duda, Martyna Jakubowska, Patrycja Rzepecka, Jolanta Gałązka-Friedman
Badania mössbauerowskie chondrytów zwyczajnych typu H potwierdzają stopień ich zwietrzenia określony za pomocą skali W

10:45 – 11:00 Przerwa kawowa

11:00 – 12:10 IV sesja referatowa

11:00 – 11:20 Jadwiga Biała
O odkrywcy linii Neumana

11:20 – 11:40 Roksana Maćkowska
Współczesne zastosowania meteorytów

11:40 – 12:00 Franc Zalewski
Każda skała może być meteorytem

12:00 – 12:20 Justyna Ferdzyn, Paweł Gołdyn, Łukasz Kędzierski, Anna Radaszkiewicz, Aleksandra Sroczyńska Anna Jędrzejczak-Gruszczyńska, Marcin Makówka, Anna Karczemska
Badania meteorytów przy użyciu nowoczesnych technik inżynierii materiałowych wykonywane przez SKN KOSMOS Politechniki Łódzkiej

12:30 – 14:00 Obiad

14:00 Rosetta – seans w planetarium

16:00 – 16:30 Podsumowanie i zakończenie seminarium

NOCLEGI

Noclegi prosimy zapewnić sobie we własnym zakresie. Polecamy obiekty noclegowe zlokalizowane najbliżej planetarium, w którym będzie seminarium t.j.:

Hostel Relax, ul. Żołnierska 13 b, tel. 48 89 527-75-34 http://www.olsztyn_hotel_relaks.pogodzinach.net/
Villa Pallas przy ul. Żołnierskiej 4, e-mail: villa@villapallas.pl, telefon: 89 535 0115
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Obiekt nr 1 przy ul. Kościuszki, tel. 89 527 66 50, 730-796-522 fax: 89 527 67 70, e-mail: schronisko@ssmolsztyn.pl
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Obiekt nr 2 Relaks przy ul. Żołnierskiej, tel. 89 527 75 34 lub 89 527 73 36, fax. 89 527 76 84, e-mail: relaks@ssmolsztyn.pl

WAŻNE TERMINY

Termin nadsyłania zgłoszeń (z potwierdzeniem dokonania opłaty za seminarium na konto OPiOA) na seminarium 31.03.2017 na adres sekretarz.ptmet@gmail.com
Termin nadsyłania abstraktów, konieczne dla osób chcących wygłosić referat podczas seminarium 31.03.2017 na adres sekretarz.ptmet@gmail.com
Opłata za udział w seminarium wynosi 100 zł i proszę ją przelać w terminie do 31.03.2017 na konto OLSZTYŃSKIEGO PLANETARIUM I OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNEGO

Dane do przelewu:
88 1540 1072 2001 5000 3724 0002
Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomicznei
ul. Piłsudskiego 38 10-450 Olsztyn
z dopiskiem IX Seminarium_imię i nazwisko uczestnika

———————————————————————-
:: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
:: KOMUNIKAT
:: PROGRAM SEMINARIUM
———————————————————————-

Wszystkie informacje dotyczące seminarium będą aktualizowane na bieżąco.

z pozdrowieniami
Organizatorzy