Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Meteorytowego za okres sprawozdawczy VI 2014 r. – IV 2015 r.

Zarząd w składzie:

prezes: Tadeusz A. Przylibski
sekretarz: Katarzyna Łuszczek
skarbnik: Agata Krzesińska
członek zarządu: Piotr Górski
członek zarządu: Tomasz Jakubowski
członek zarządu: Janusz W. Kosiński

ogłasza sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Meteorytowego za okres sprawozdawczy VI 2014 r. – IV 2015 r.

Sprawozdanie do pobrania w formacie PDF