Szymon Kozłowski został profesorem

1 sierpnia 2022 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał tytuł profesora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie astronomia
Szymonowi Kozłowskiemu, członkowi założycielowi Polskiego Towarzystwa Meteorytowego.

Serdecznie gratulujemy!