Polskie Towarzystwo Meteorytowe > Towarzystwo > Członkowie Honorowi

Członkowie Honorowi

prof. dr hab. Łukasz Karwowski, Mikołów, honorowy Prezes PTMet

dr Bogusława Hurnik, Poznań, członek honorowy
prof. dr hab. Andrzej Manecki, Kraków, członek honorowy

Andrzej S. Pilski, Frombork

ś.p. prof. dr hab. Hieronim Hurnik, członek honorowy