Polskie Towarzystwo Meteorytowe > Towarzystwo > Kontakt

Kontakt

Instytut Nauk o Ziemi
Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach

ul. Będzińska 60
41-200 Sosnowiec
tel. (32) 368 94 64

Adres korespondencyjny:
prof. dr hab. Tadeusz A. Przylibski
Politechnika Wrocławska
Wydział Geoinżynierii,
Górnictwa i Geologii

ul. Na Grobli 15
50-421 Wrocław
Tel.: (71) 320 68 12
E-mail: kontakt@ptmet.org.pl