Polskie Towarzystwo Meteorytowe > Towarzystwo > Władze

Władze

Zarząd

prof. dr hab. Tadeusz Przylibski – Prezes Zarządu
Mateusz Żmija – Sekretarz, Wiceprezes [ sekretarz@ptmet.org.pl ]
mgr Tomasz Ogłaza – Skarbnik [ skarbnik@ptmet.org.pl ]

dr Tomasz Jakubowski – Członek Zarządu
Piotr Górski – Członek Zarządu
Paweł Zaręba – Członek Zarządu

Komisja Naukowa

dr Jadwiga Biała – Członek Komisji
prof. dr hab. Andrzej Muszyński – Członek Komisji
dr Agata Krzesińska – Członek Komisji

Komisja Rewizyjna

Jerzy Strzeja – Członek Komisji
dr Krzysztof Szopa – Członek Komisji
Zbigniew Tymiński – Członek Komisji

Sąd Koleżeński

mgr Andrzej Kotowiecki – Przewodniczący Sądu
dr Anna Karczemska – Członek Sądu
mgr Elżbieta Plucińska – Członek Sądu