Polskie Towarzystwo Meteorytowe > Towarzystwo > Władze

Władze

Zarząd

prof. dr hab. Tadeusz Przylibski – Prezes Zarządu
mgr inż. Konrad Blutstein – Sekretarz, Wiceprezes (konrad.blutstein@gmail.com)
mgr Tomasz Ogłaza – Skarbnik (tomekoglaza@poczta.fm)

Piotr Górski – Członek Zarządu
dr Tomasz Jakubowski – Członek Zarządu
Janusz Witold Kosiński – Członek Zarządu

Komisja Naukowa

dr Jadwiga Biała – Członek Komisji
prof. dr hab. Łukasz Karwowski – Członek Komisji
dr Agata Krzesińska – Członek Komisji

Komisja Rewizyjna

Jerzy Strzeja – Członek Komisji
dr Krzysztof Szopa – Członek Komisji
Zbigniew Tymiński – Członek Komisji

Sąd Koleżeński

mgr Andrzej Kotowiecki – Przewodniczący Sądu
dr Anna Karczemska – Członek Sądu
mgr Elżbieta Plucińska – Członek Sądu